Foto: HKScan

HKScan satsar på att utbilda nästa generation köttbönder

17 november, 2020

För att öka kompetensöverföringen, underlätta för generationsväxlingen inom lantbruket och inspirera fler till att arbeta inom de gröna näringarna satsar nu HKScan på en utbildning för unga köttbönder – HKScan Unga Köttbönder.

Återväxten bland svenska bönder är viktig i en näring där nästan var tredje lantbrukare är över 65. år Problemet med en åldrande lantbrukarkår, stigande markpriser och svårigheterna för unga bönder att kunna få de lån som krävs för att etablera sig är några av de stora utmaningar som jordbrukssektorn har att tackla under de närmaste åren.

HKScan Unga Köttbönder är en bred utbildning, inte bara inom lantbruk utan även inom företagsområden, som ekonomi, ledarskap, kommunikation och digitalisering. I den första utbildningsomgången har 25 unga bönder från nästan hela landet antagits, som representerar gårdar med både nöt-, gris- och lammproduktion.

”Det är viktigt att vi ser potentialen i och vikten av unga lantbrukare. Med fler unga inom lantbruket tillförs nya tankar, innovationsmöjligheter och entreprenörskraft till sektorn. Unga är en nyckel för att utveckla nya affärs- och organisationsmodeller, hitta och använda alla de nya och moderna tekniska lösningar som finns och för att utveckla hållbarhetsarbetet inom lantbruket”, säger Magnus Lindholm, operativ chef för HKScan Sverige.

Med utbildningen hoppas HKScan kunna skapa tilltro och visa på möjligheter, vilket ska ge positiv utväxling genom att de unga bönderna vill satsa ytterligare i sina företag. Utbildningstillfällena ges under tre träffar mellan hösten 2020 och sommaren 2021 och är indelade i olika teman; gårdsdrift, ekonomi och investeringar, köttkunskap och marknad samt social hållbarhet och ledarskap. Bland de inbjudna föreläsarna till första tillfället finns välkända namn inom de gröna näringarna: Kim Kjær Knudsen, som är delägare i Nya Skottorp, Magnus Palmgård, som är VD för Tobo Solution och konsult och rådgivare åt Sveriges största mjölkföretag, Helena Silvander, som är VD för Tillväxtbolaget samt Ludvig och Co, som tillför viktig kunskap kring juridik och trygghet för både person och företag.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!