Henrik Samuelson är nyvald ordförande i DLF

21 juni, 2021

Henrik Samuelson, VD för Santa Maria AB samt chef för Paulig i Skandinavien och Centraleuropa, har utsetts till ordförande i Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF. Han har lång erfarenhet från ledande roller inom dagligvarubranschen. 

Henrik Samuelson har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare haft ledande roller inom Orkla, Lindt och Unilever. Han blev invald i DLF:s styrelse i maj 2019 och är även styrelsemedlem i Livsmedelsföretagen samt FoodDrinkEurope.

Så här kommenterar Henrik Samuelson varför han antog uppdraget som ordförande i DLF:

”Dagligvaruindustrin är inne i ett väldigt intressant och viktigt skede. Som en av landets största industrier har vi ett stort ansvar för att driva övergripande branschfrågor för bland annat ökad hållbarhet och för att stärka branschens attraktionskraft. Att få vara med och påverka och driva denna utveckling tillsammans med kompetenta kollegor i styrelsen och i hela DLF-organisationen ska bli mycket spännande.”

Vilka frågor och områden anser han vara viktigast för DLF de kommande verksamhetsåren?

”DLF ska verka för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri. Inom dessa områden är DLF både initiativtagare och pådrivare samt ska arbeta för ökad informationsspridning, inspiration och diskussion. Vad gäller effektivitet kommer det vara viktigt att stötta implementering av 2D/QR-koder samt att nu närmast informera om den nya UTP-lagstiftningen.”

”Vidare ska vi fortsätta att ge branschen inspiration och utbildning för att bli ännu mer innovativ, både vad gäller produktutveckling och affärsmodeller. Några områden inom hållbarhetsområdet som jag tror kommer att behöva ännu mer fokus framöver är frågor kring matsvinn, klimatmärkning och återvinning. Redan idag finns det inom hållbarhetsområdet flera initiativ med tydliga mål som till exempel Plast- respektive Transportinitiativet.”

 

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!