Jenny Andersson är kycklinguppfödare på Bankebergs gård i Småland och ordförande i Svensk Fågel.

Hållbart och jämställt på svenska kycklinggårdar

27 oktober, 2021

Svensk Fågel har under de senaste åren genomfört en hållbarhetsanalys på gårdsnivå. Resultatet visar att majoriteten av bönderna har eget kretslopp, bidrar till den biologiska mångfalden och hjälper till att hålla landsbygden levande. Dessutom ökar antalet kvinnor som är anställda och som driver gårdarna.

Drygt 80 procent av alla lantbrukare som är anslutna till Svensk Fågel har deltagit i undersökningen. Den visar att flertalet har ett eget kretslopp på gården och att var tredje gård i dag drivs av solceller. Nästan lika många har vindkraft. Många bidrar också till den biologiska mångfalden. Nästan 60 procent har blommande kantremsor och knappt hälften har halmbalar där nyttoinsekter kan bo.

Allt fler kvinnor jobbar också inom näringen, nästan 60 procent av gårdarna har kvinnor i någon form av chefsposition.

Jenny Andersson är kycklinguppfödare på Bankebergs gård i Småland och ordförande i Svensk Fågel. Hon säger att det är glädjande att allt fler kvinnor bedriver kycklinguppfödning:

”Vi representerar dessutom ett väldigt brett åldersspann. Jämlikhet är viktigt på alla plan i samhället, inte minst på landsbygden och inom de gröna näringarna.”

I undersökningen framkommer också hur viktiga bönderna och gårdarna är för landsbygden. De står för arbetstillfällen, hyr ut bostäder, anlitar lokala entreprenörer och anställer många unga och nyanlända, berättar Malin Lovang, agronom på Lovang Lantbrukskonsult AB som har genomfört undersökningen.

Enkätundersökningen utgår ifrån åtta av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för uppfödningen av kyckling. En sammanställning av enkätsvaren från hållbarhetsstudien finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!