Ökad handtvättning till följd av pandemin tros vara en av orsakerna till att antalet matförgiftningar minskade under 2020.

Färre matförgiftningar rapporterades under pandemin

26 november, 2021

Pandemiåtgärder, som ökad handtvätt och avstånd, har inte bara haft en dämpande effekt på covid utan troligen även på matförgiftningar. Enligt Livsmedelsverket mer är halverades antalet rapporterade matförgiftningar under 2020 jämfört med året innan.

Under 2020 minskade antalet fall av matförgiftning, som kommunernas livsmedelskontroll rapporterade till Livsmedelsverket, med 54 procent jämfört med 2019. Från mars, när restriktionerna infördes, minskade de flesta sorters smittor markant. Att många avstod från restaurangbesök under året samtidigt som fler tvättade händerna mer noga och höll avstånd till andra anses som troliga orsaker.

”När restriktionerna infördes avtog vinterkräksjukan kraftigt. Det visar bland annat hur stor effekt det har att tvätta händerna noga och ofta”, säger Jonas Toljander, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Även om spridningen av vinterkräksjuka minskade under 2020 orsakade norovirus 22 utbrott med sammanlagt 513 sjuka. En bakterie som tidigare har varit relativt ovanlig som sjukdomskälla i Sverige, Vibrio parahaemolyticus, kopplades till ett utbrott där 50 personer blev sjuka.

Livsmedelsverkets rapport baseras på 173 rapporter om misstänkta eller bekräftade matförgiftningar med sammanlagt 1 314 sjukdomsfall. Den vanligaste orsaken till smitta var fel temperatur eller fel tid vid förvaring av maten. Det angavs som orsak i 21 rapporter. Det kan till exempel vara för låg temperatur vid varmhållning eller för hög temperatur vid kylförvaring.

”Att se till att temperaturen är rätt är ett lätt sätt att minska risken för matförgiftning. Rätt förvaringstemperatur minskar dessutom matsvinnet då maten håller längre”, säger Jonas Toljander.

En förutsättning för att livsmedelskontrollen ska kunna följa upp och stoppa matförgiftningar samt förebygga nya fall är att kommuner får in anmälningar från allmänheten. Rapporteringen har ökat men det är fortfarande för få som gör en anmälan vid misstänkt matförgiftning.

Livsmedels rapport om misstänkta matförgiftningar 2020 kan laddas ner här

Livsmedelsverkets information om matförgiftning finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!