Foto: Bonbio

Grönska Stadsodling köper Bonbio och siktar på Europa

11 januari, 2021

Grönska Stadsodling, som utvecklar teknik för vertikal odling och driver en av Europas största vertikala inomhusodlingar, har förvärvat odlingsföretaget Bonbio. Företagen delar visionen om att göra staden cirkulär och självförsörjande av närodlade grödor året runt.

Grönska och Bonbio har båda under flera år arbetat med vertikala, hydroponiska odlingssystem.

”Vad som skiljer Grönska från andra aktörer i branschen är att vi är både ett foodtechbolag och en teknikleverantör som genom mångårig erfarenhet och storskalig drift kan bygga några av världens mest kostnadseffektiva odlingssystem. Tillsammans med Bonbios kunskap och innovation inom cirkulära lösningar kan vi skapa ännu bättre möjligheter framåt”, berättar Robin Lee, VD för Grönska.

”Förvärvet innebär även att vi kan bredda vår kundbas, kombinera vår kompletterande expertis och således ge våra kunder en ännu mer integrerad lösning för deras särskilda odlingsbehov. Det gör det också möjligt för oss att stärka vår position med en ökad geografisk närvaro i Västsverige och gå in som marknadsledande i vår kategori med sikte på Europa.”

Grönska Stadsodling grundades 2014 av Robin Lee, Petter Olsson och Natalie de Brun Skantz och har utvecklat patenterad teknik för vertikal odling. Sedan 2018 driftar Grönska en av Europas största vertikala odlingar i utkanten av Stockholm. Grönska arbetar för visionen om det cirkulära samhället, där staden inte längre belastar naturen. Genom resurseffektiv odling i outnyttjade lokaler i stadsmiljö vill Grönska bidra till mindre transporter, mindre svinn och mer självförsörjande, resistenta städer.

Bonbio har skapat ett nyckelfärdigt koncept där alla steg i värdekedjan ingår – från hantering av matavfall till produktion av nya grödor. Teamet består av entreprenörer, forskare, trädgårdsodlare, ingenjörer och ekonomer, som alla arbetar tillsammans för att skapa cirkulära lösningar för framtiden.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!