Mattias Espert är ordförande i branschorganisationen Sveriges Grisföretagare.

Svenska grisproducenter kräver stöttning av handeln

17 januari, 2022

Svenska grisproducenter har drabbats hårt av den senaste tidens kostnadsökningar. I ett öppet brev uppmanar nu branschorganisationen handeln att stötta producenterna och gemensamt ta ansvar för att täcka kostnaderna och säkra tillgången på svenskt griskött i framtiden.

Branschorganisationen Sveriges Grisföretagare beskriver en mycket tuff situation för grisproducenter i Sverige, och hela EU, till följd av bland annat skenande priser för foder, el, GMO-fri och hållbarhetscertifierad soja, handelsgödsel och bränsle. Utöver det: Covid-19, afrikansk svinpest och minskad export till framför allt Kina, som medför överskott av kött på den europeiska marknaden och sjunkande priser.

”Om vi fortsättningsvis vill kunna erbjuda ett högkvalitativt och hållbart producerat svenskt griskött måste avräkningspriset följa kostnadsutvecklingen för produktionen. Idag täcker det inte upp de ökade kostnaderna – och det kommer på sikt att medföra ett mindre utbud av svenskproducerad mat. I en akut situation som denna lägger vi grisföretagare vår förhoppning till handeln, och att vi tillsammans, kan se över möjliga vägar för kostnadstäckning. Vi måste vara fler som delar på de ökade kostnaderna, det kan inte den enskilde grisproducenten stå för själv”, skriver branschorganisationen.

Mattias Espert, ordförande för Sveriges Grisföretagare, menar att de skenande kostnaderna för att producera griskött i Sverige har blivit så akuta att det snart är ohållbart för många svenska grisproducenter att fortsätta producera griskött.

”Samtidigt ser vi, glädjande nog, en ökad efterfrågan på svenskt griskött hos konsumenterna. Vi tror att konsumenterna förväntar sig att vi tar ett gemensamt ansvar för att vi även fortsättningsvis ska ha svensk mat på bordet. Vi tror också att de är villiga att betala lite extra för ett kött som är producerat i Sverige. För det innebär bättre djuromsorg med lösgående grisar, knorren kvar, större ytor, halm för sysselsättning och världens lägsta antibiotikaanvändning. Dessutom används endast GMO-fri och hållbarhetscertifierad soja i fodret”, säger Mattias Espert.

Sveriges Grisföretagare jämför med de tyska grisproducenterna, som har drabbats ännu hårdare än de svenska. Där har stora livsmedelskedjor som Aldi, Edeka och REWE beslutat sig för att stötta grisproducenternas verksamhet och trygga utbudet av tyskt griskött genom att bara sälja griskött som uppfyller kraven 5xD, vilket innebär att grisköttet kommer från grisar som är födda, avvanda, uppfödda, styckade och paketerade i Tyskland.

Branschorganisationen ställer nu frågan om detta kan vara en möjlighet även för Sverige.

”De svenska konsumenterna, och deras lojalitet och höga förtroende, är kärnan i vår verksamhet. Vi är beroende av att de väljer svenskt kött och prioriterar de svenska mervärden som vi har byggt upp under så många år. Vår möjlighet till export är liten, dels på grund av Sveriges stränga djurskyddslagstiftning (som innebär högre produktionskostnader), dels avsaknaden av exportavtal”, säger Mattias Espert.

”Utan ett gemensamt ansvar blir det ohållbart för många grisproducenter att fortsätta med sina verksamheter. Då kan vi inte trygga tillgången på svenskt griskött.”

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!