Forskare vid Högskolan Kristianstad har tagit fram receptbroschyren ”Insekter som en kulinarisk delikatess”.

Gräshoppan godkänd för användning i livsmedel inom EU

19 november, 2021

Europeisk vandringsgräshoppa har nu blivit godkänd för användning som mat inom EU. Det är den andra insektsarten som godkänns efter mjölmask och flera andra står på tur för bedömning.

Tidigare i år godkändes mjölmask som livsmedel inom EU och nu har även europeisk vandringsgräshoppa fått samma sorts godkännande. Flera andra insektsarter håller också på att bedömas. Det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, som har gått igenom det vetenskapliga underlaget och därefter har EU-kommissionen gjort godkännandet.

När en insekt godkänns för att användas i livsmedel kan godkännandet antingen gälla för alla företag eller enbart det företag som har gjort själva ansökan. För europeisk vandringsgräshoppa, liksom för mjölmask, gäller godkännandet enbart det ansökande företaget.

Godkännandet betyder dock inte så mycket rent praktiskt. Alla insekter som väntar på godkännande får nämligen redan användas som livsmedel under tiden som ansökningarna behandlas.

”Men godkännandet kan ändå ses som en fingervisning om hur Efsa och EU-kommissionen bedömer insekter som livsmedel”, säger Astrid Walles-Granberg och berättar att nästa insektsart på tur är hussyrsa.

Sedan den 1 oktober 2020 är det under en övergångsperiod tillåtet att sälja och använda vissa insektsarter som livsmedel i EU tills EU-kommissionen har fattat beslut om ansökningar som har skickats in senast den 1 januari 2019. Det ansökningarna gäller är om arterna ska få godkänt att säljas som så kallade nya livsmedel.

De insektsarter som får säljas under övergångsperioden är mjölmask (Tenebrio molitor), europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria), buffalolarv (Alphitobius diaperinus), hussyrsa (Acheta domesticus), tropisk hussyrsa (Gryllodes sigillatus), honungsbi/drönarpuppa (Apis mellifera) och svart soldatfluga (Hermetia illucens).

Livsmedelsverkets rapport om nutritionella och miljömässiga aspekter av ätbara insekter

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!