Kornodlingen står, tillsammans med glasflaskan, för den största delen av koldioxidavtrycket under Koskenkorva Vodkas livscykel.

Glasflaska och korn står för vodkans största klimatutsläpp

30 oktober, 2019

En livscykelanalys av Koskenkorva Vodka visar att glasflaskan och kornodlingen står för den största delen av koldioxidutsläppen, medan destilleriets andel är liten.

Förpackningsmaterialet har stor inverkan på koldioxidavtrycket. Det visar Altias livscykelanalys av Koskenkorva Vodka. För vodka som säljs i glasflaska är koldioxidavtrycket 27 procent högre än för vodka i återvinningsbar PET-flaska (43 respektive 24 procent av produktens totala avtryck).

Den andra faktorn som ger upphov till störst koldioxidutsläpp är odlingen av råvaran korn, som står för 40 respektive 54 procent av produktens totala utsläpp, beroende på om den säljs i glas- eller PET-flaska.

Destilleriet i Koskenkorva står däremot bara för 10-14 procent av vodkans totala koldioxidavtryck. Sedan 2014 har destilleriet ett eget biokraftverk, som använder kornskal som bränsle för produktion av ångenergi.

Altia håller för närvarande på att skapa en ny långsiktig hållbarhetsplan, där ett centralt mål är att minska miljöpåverkan av dryckesförpackningarna.

”Vi vill minska koldioxidavtrycket från förpackningarna och beräkningen av koldioxidavtrycket ger oss viktig information i detta utvecklingsarbete. Om vi till exempel kan öka andelen återvunnet i glas i glasflaskorna minskar koldioxidavtrycket. Inom vissa produkter, till exempel Blossa Glögg, har vi redan lyckats minska glasflaskans vikt avsevärt, och detta kommer vi att eftersträva även med andra produkter framöver”, säger Hannamari Koivula, hållbarhetschef på Altia.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!