Geografiska varumärken stärker lokalproducerad mat

20 april, 2021

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar Jordbruksverkets rapport Geografiska matvarumärken.

Rapporten beskriver olika framgångsfaktorer i utvecklingen av varumärken med geografisk koppling. Det handlar bland annat om hur varumärken kan bli en viktig utgångspunkt för försäljning till restauranger och livsmedelsbutiker och öppna för lokala samarbeten kring logistik- och marknadsföringsinsatser.

I rapporten beskrivs också tre framgångsrika, svenska geografiska matvarumärken: ett enskilt ägt varumärke, en producentorganisation och ett kollektivt varumärke som samlar olika aktörer som representerar olika produkter.

”Ett tydligt kommunicerat geografiskt ursprung på matvaror signalerar hög kvalitet för konsumenterna. Varumärken som lyfter en plats förknippas med en levande landsbygd och småskaliga mataktörer. Det är mervärden som är viktiga för många svenska konsumenter”, säger Tobias Kreuzpointner, som är samordnare på Jordbruksverket.

Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket, säger att förhoppningen är att rapporten ska hjälpa föreningar och företag i landet, som satsar på sina matprodukter att utveckla sina geografiska varumärken, sin stolthet och sitt samarbete:

”Varumärken som lyfter en geografisk plats bidrar till att stärka lokalsamhället och ger även positiva synergieffekter för utvecklingen av platsvarumärken och turistdestinationer.”

Rapporten kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!