Gårdsfisk drivs av Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles.

Hållbar fiskodling får Livsmedelspriset 2021

22 oktober, 2021

Gårdsfisk är vinnare av Livsmedelspriset 2021, som delades ut i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand den 21 oktober.

Juryns motivering
Gårdsfisk vinner Livsmedelspriset 2021 för sin innovativa satsning som visar att det går att leverera fisk som är hållbart odlad på land. Genom att förflytta odlandet av fisk från vatten till land undviker de överfiske och övergödning, samtidigt som de tar vara på fiskgödseln och återanvänder den på jordbruksmarker. Gårdsfisk har skapat ett helt system och en modell för hur storskalig fiskodling kan fungera tillsammans med de förutsättningar som finns i lantbruket. Med ett stort kunnande och engagemang har de skapat en helt ny bransch. Företaget vill förändra hur vi ser på fiskodling i grunden och deras vision är att producera världens mest hållbara fisk – och de är på god väg att lyckas.

Gårdsfisk har producerat fiskarna Rödstrimma, Svart Rödstrimma och Clarias i en ladugård utanför Kristianstad sedan 2013. Målet är att skala upp produktionen genom kontraktsuppfödning, så som övrigt lantbruk är strukturerat i Sverige. 2018 blev Gårdsfisk först med ursprungsmärkningen Från Sverige på fisk. 2019 klimatcertifierades Gårdsfisk, som första fiskuppfödning, enligt Svenskt Sigill. Gårdsfisk tilldelades Änglamarkspriset 2016 och utsågs till Årets Klimatbonde 2020.

Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!