FUTURE26: Arla lanserar ny femårsstrategi

4 November, 2021

Arla lanserar en ny femårsstrategi, som omfattar ökade investeringar i hållbarhet, digitalisering, ny produktionsteknik och produktutveckling med över 40 procent till totalt minst 4 miljarder euro. Samtidigt ska efterlikviden till mjölkbönderna ökas med minst 1 miljard euro för att stötta deras hållbarhetsresa.

Under de kommande fem åren förväntas mejerimarknaden växa med 2 procent per år. I Mellanöstern, Afrika samt Asien och Stillahavsområdet driver den växande befolkningen en allt större efterfrågan på mejeriprodukter. I Europa letar konsumenter nu efter produkter som möter deras behov av bekvämlighet, hållbar produktion, hälsa och välbefinnande.

Mot denna bakgrund och genom att bygga vidare på strategin Good Growth 2020 är Arla berett att under de kommande fem åren öka sina investeringar i hållbarhet, produktinnovationer, kapacitetsförstärkning och digitalisering med mer än 40 procent till minst 4 miljarder euro, samtidigt som man levererar ett av marknadens mest konkurrenskraftiga mjölkpris till bönderna.

Arla har därför beslutat om en ny konsolideringspolicy med högre efterlikvid på minst 1 miljard euro under nästa strategiperiod till ägarna för att stötta deras hållbarhetsresa. Framåt kommer efterlikviden vara 1,5 eurocent per kilo mjölk, jämfört med nuvarande 1 eurocent per kilo mjölk, under förutsättning att Arla når ett årligt nettoresultat på minst 2,8 procent av omsättningen. Efterlikviden ska dessutom betalas ut i två omgångar per år, i mars och september, istället för en gång.

”Med hjälp av strategin Good Growth 2020 skapade vi rätt sätt att utöka vårt varumärke, leverera effektivitet och investera i hållbarhet i hela värdekedjan, samtidigt som vi erbjuder ett konkurrenskraftigt mjölkpris till våra ägare. Vår nya strategi FUTURE26 bygger vidare på denna plattform och kommer att ta vårt kooperativ till nästa nivå. Den kommer att öka vårt globala affärsansvar för att möta de snabbt förändrade matvanorna hos våra konsumenter och deras ökande efterfrågan efter hållbart producerade mejeriprodukter. Dessutom kommer den att förbättra vår avkastning till ägarna”, berättar Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Arlas ägare har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser på gårdsnivå för att nå det vetenskapsbaserade målet på 30 procent till 2030. I mejeriverksamheten har Arla skärpt sitt åtagande till 63 procent minskning av utsläpp av växthusgaser till 2030. Målet ska nås genom en snabbare omställning till grön el och fossilfria transporter samt genom att göra alla förpackningar återvinningsbara och ersätta mer plast med fiberbaserade alternativ.

Under de kommande fem åren kommer Arla att öka sin tillväxt inom egna varumärken med 3-4 procent varje år. Dessutom kommer koncernen att investera i sin globala verksamhet för högförädlade mjölk- och vassleingredienser, Arla Foods Ingredients (AFI), med det nyöppnade innovationscentret i Danmark.

”Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick för mejeribranschen och för våra ägare mjölkbönderna. Klimatförändringar och undernäring är de största utmaningarna som våra globala matsystem står inför. Vi måste agera nu och mejeri är en del av lösningen. Om det någonsin varit tillfälle att kliva fram och skapa framtidens mejeri så är det nu. Under de kommande fem åren måste vi samarbeta med våra ägare, kunder och partners för att driva på vår omställning till en stark och hållbar mejerivärdekedja för framtiden”, säger Peder Tuborgh.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!