Full transparens när Lidl redovisar sitt matsvinn

29 oktober, 2019

Lidl är den första och enda livsmedelskedjan i Sverige som redovisar sitt matsvinn i ton, i och med publiceringen av hållbarhetsrapporten 2018/19.

Under verksamhetsåret 2018/19 uppgick Lidls matsvinn till 1,78 procent av andelen såld mat (cirka 6 400 ton). Under mars-augusti 2019 minskade matsvinnet till 1,72 procent av andelen såld mat.

”Transparens är en avgörande faktor för att vi tillsammans med våra kunder ska kunna lösa matsvinnsproblematiken. Hemlighetsmakeri leder oss inte på rätt väg utan riskerar skapa tvivel. Nu hoppas vi att fler aktörer följer efter och öppnar upp för att vi i branschen ska kunna bidra till en av vår bransch viktigaste hållbarhetsutmaningar”, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.

2018 satte svenska Lidl målet att matsvinnet från butiker och lager ska halveras till 2025. Samtidigt lanserades matsvinnskonceptet ”Ta vara på”, som nu har rullats ut i landets samtliga 190 Lidl-butiker. Konceptet innebär bland annat att lådor med tre kilo fullt ätbara frukter och grönsaker med exempelvis skönhetsfläckar, säljs för 20 kronor.

Kunderna har även möjlighet att köpa mat med ”superkort datum” till kraftigt nedsatta priser. Från starten fram till sista september 2019 har närmare 95 ton mat räddats med hjälp av konceptet ”Ta vara på”.

Relaterade