Domaren och politikern Arash Derambarsh är mottagare av årets Win Win Gothenburg Sustainability Award. Foto Eugenie de Lozada

Hållbarhetspris till fransk matsvinnshjälte

29 maj, 2019

Domaren och politikern Arash Derambarsh får motta priset Win Win Gothenburg Sustainability Award på en miljon kronor. Derambarsh får priset, som i år har temat ”sustainable food”, för att han lyckades driva igenom en lag som förbjuder franska restauranger och livsmedelsbutiker att slänga mat.  Hittills har Frankrike lyckats rädda 10 miljoner måltider.

Arash Derambarsh är domare och statsråd i den franska staden Courbevoie. När han lyckades få ihop 210 000 underskrifter för sitt lagförslag som gick ut på att lagstifta mot att matbutiker förstör och slänger ätbar mat, togs frågan upp i det franska parlamentet och i februari 2016 röstades hans lagförslag igenom. Med stöd hos organisationer som franska Röda Korset, FN:s World Food Programme och Action Against Hunger har Arash Derambarsh startat en namninsamling om att en lag liknande den i Frankrike ska vara en del av Europakommissionens kommande strategi för en cirkulär ekonomi. Insamlingen har i nuläget 1,5 miljoner underskrifter.

”Arash Derambarsh och hans arbete är ett utmärkt exempel på att vi alla kan påverka på en högre nivå än den individuella. Hans fokus ligger på att förändra attityder och lyfta frågan om onödigt matsvinn till en samhällelig juridisk nivå. Den franska lagen tillåter inte längre det enorma resursslöseri som en icke-cirkulär livsmedelsförsörjning innebär, och där är Arash Derambarsh en nyckelfigur och ett föredöme”, säger Emma Dalväg, juryordförande WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Arash Derambarsh själv fokuserar hellre på effekten av lagen än på sin egen del i att den gått igenom. Det viktigaste är att lagen gör nytta hos dem som behöver det, menar han.

”Det är en stor ära för mig att motta den här utmärkelsen, men jag som person är egentligen oviktig i sammanhanget. Det viktiga är lagen mot matsvinn och att den kommer till nytta för dem som bör gynnas av den: människor som lever i ekonomisk utsatthet, hemlöshet och utan socialt skyddsnät. Jag uppmanar både EU och enskilda länder att införa liknande lagar som den vi nu har i Frankrike. Vi räddar varje år 10 miljoner måltider, som tack vare lagen har kommit till nytta hos välgörenhetsorganisationer. Detta motsvarar en ökning av matdonationer med 22  procent. Det är vår skyldighet att stoppa matsvinnet för att förhindra fattigdom och rädda vår planet”, säger Arash Derambarsh.

Juryns motivering:

Arash Derambarschs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till att samarbeta med välgörenhet eller ”food banks” så att maten kommer behövande till godo. I FN:s Globala mål ingår att till år 2030, halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. För att uppnå målet krävs inte bara en attitydförändring på konsumentnivå utan också systemförändringar som den franska lagen om matsvinn. Arash Derambarshs arbete har inspirerat människor världen över och bidragit till att lyfta frågan om matsvinn på den globala agendan. Hans exempel visar att det är möjligt att göra skillnad och ta konkreta steg i en hållbar riktning vad gäller matsvinn.”

Win Win Gothenburg Sustainability Award är ett internationellt pris som delas ut årligen sedan 2000 med syfte att uppmärksamma personer eller organisationer som gör insatser för hållbar utveckling och som är viktiga förebilder i frågan. Priset är på en miljon kronor och har varje år ett nytt tema. Det delas ut i samverkan mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och elva partnerföretag och organiseras som en ideell förening med en verksamhetsledare och ett kansli i Göteborg. Juryn består av sex personer. Bland tidigare pristagare finns bland andra Al Gore, Kofi Annan och Margot Wallström.

Årets pris delas ut den 31 oktober i Göteborg .

Relaterade