Fortsatt minskande andel ekologisk mat i handeln

23 november, 2021

Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet i år visar att nedgången för den ekologiska maten fortsätter i ungefär samma takt som tidigare i svensk handel. Samtidigt sålde ekologisk frukt och grönt bättre än konventionell, visar Ekologiska Lantbrukarnas kvartalsrapport ”Svenskt ekoindex”.

Dagligvaruhandeln står för 60-70 procent av försäljningen av ekologisk mat. Kvartal 3 2021 är precis som kvartal 2 mycket speciellt då årets siffror jämförs med de kvartal under 2020 när Covid-19 påverkade sättet att inhandla livsmedel som mest. Under 2020 ökade inköpen i handeln kraftigt till följd av pandemin och i år återgår inköpen till mera normala nivåer. Men även beaktat detta så tappar ekoförsäljningen mer än den totala försäljningen av livsmedel.

”Detta riskerar att förvärra de kriser som svenskt lantbruk står inför att hantera, såsom förlusten av biologisk mångfald. Nu är det jätteviktigt att aktörer inom offentlig sektor gör verkstad av sina hållbarhetsambitioner genom att i större utsträckning köpa svenska, ekologiska råvaror”, säger Sofia Emilsson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Procentuellt minskade försäljningen av ekologiskt mest för mejeriprodukter och ägg, där nedgången var cirka 12 procent för båda. Bäst klarade sig ekologiska frukter och grönsaker som bara minskade med 4 procent. Här minskade den konventionella försäljningen väsentligt mer, vilket innebär att ekologiskt ökade sin andel av försäljningen i kategorin. Kött och spannmålsprodukter minskade med 6,5 procent respektive 7,8 procent jämfört med kvartal 3 2020.

Rapporten Ekobondens marknad finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Rapportens innehåll har tagits fram av lantbruksekonomen Lars Jonasson och journalisten Niclas Åkeson/Publishing Farm. Rapporten kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!