Foto: Krav

Försäljningen av svensk ekomat ökade under 2020

9 februari, 2021

Försäljningen av ekologisk mat i dagligvaruhandeln ökade med ca 3,5 procent under 2020. Det visar färsk statistik från Nielsen, som presenteras av Ekologiska Lantbrukarna.

Nyligen släpptes Ekowebs marknadsrapport 2021, som visar att försäljningen av ekologiska livsmedel gick ner i Sverige under 2020, i motsats till i övriga världen. Nu presenterar Ekologiska Lantbrukarna färsk statistik från Nielsen i rapporten ”Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4”, som visar att försäljningen av ekologisk mat ökade i dagligvaruhandeln under 2020.

Svenskt ekoindex bevakar i första hand svensk ekoråvara, men i statistiken vi får från Nielsen ser vi även att den totala försäljningen av ekologisk mat ökat med 340 miljoner under 2020, cirka 3,5 procent. Det är glädjande nyheter, då det från andra håll har talats om att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln skulle gå fortsatt neråt. Nu vet vi att det inte är så, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Under pandemiåret 2020 ökade försäljningsvärdet av svenskproducerad ekologisk mat i dagligvaruhandeln med 2,6 procent, eller 133 miljoner kronor, efter två års nedgång. Ekologiskt ökar dock inte lika mycket i försäljning som den icke-ekologiska maten, därför fortsätter andelen ekologisk mat i dagligvaruhandeln att minska. Skillnaderna är också stora mellan olika kategorier av ekologisk mat. Störst ökning har skett för spannmålsbaserade produkter, (gryner, mjöl och bröd), som ökade med 145 miljoner kronor (+12,2 %). Även försäljningen av färsk ekologisk kyckling steg (+6,4 %), detta för tredje året i rad. De ekologiska mejerivarorna backade dock i försäljningsvärde med 50 miljoner kronor (-1,9 %), samtidigt som försäljningen av ekologiskt nötkött ökade med 16 miljoner kronor (+4,8 %) och ekoäggen med 27 miljoner (+3,5 %).

 ”Vi är oroliga över trenden för den ekologiska mjölken, för vi vet också att en stor del ekologisk mjölk går till offentliga kök och övrig food service, som har minskat sina inköp på grund av rådande pandemi. Detta är allvarligt och inte bara för mjölkbönderna. Korna är helt avgörande för välfungerande kretslopp, den biologiska mångfalden och en fortsatt utveckling inom hela det ekologiska lantbruket, säger Sofia Sollén-Norrlin.

Även Krav rapporterar en ökad försäljning av Krav-märkta livsmedel under 2020. De kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg, men även djupfryst, grönsakskonserver, kaffe och mjöl har ökat mer än tidigare år.

Ekologiska Lantbrukarna sammanställer och publicerar Svenskt ekoindex inom ramen för Åtgärdsplan eko inom livsmedelsstrategin, finansierad av Jordbruksverket. Svenskt ekoindex visar kvartalsvis försäljningsdata för ekologisk mat i svensk dagligvaruhandel baserad på statistik från analysföretaget Nielsen. Syftet är i första hand att bevaka utvecklingen för produkter som baseras på svenska råvaror: mjöl- och grynprodukter, mejeri, ägg, nötkött, fläsk, kyckling och lamm.

Svenskt ekoindex 2020 kvartal 4

Ekowebs marknadsrapport 2021

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!