Erika Ax på Formas är huvudansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Formas öppnar ny utlysning för stärkt livsmedelskedja

8 april, 2020

Den 7 april öppnade Formas en ny utlysning med syfte att stärka livsmedelssystemet. Målet är att möta näringslivets behov av kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Utlysningen ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet” är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och regeringens livsmedelsstrategi. Syftet är att skapa två till tre tvärvetenskapliga centrum för behovsmotiverad forskning, som ska byggas upp gemensamt av akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Satsningen ska bidra till kunskaps- och kompetensutveckling, bädda för innovationer och knyta samman forskning och praktik.

”Vi är glada att Formas gör denna satsning, det behövs både ny kunskap och aktiv tillämpning som utvecklar och stärker livsmedelsnäringen. Genom satsningen kan vi bygga nya konsortier och skapa flera möjligheter. Vi uppmanar nu akademi, forskningsinstitut och näringsliv att samlas för att diskutera vilka potentialer med internationell lyskraft vi tillsammans kan utveckla”, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Erika Ax på Formas är huvudansvarig för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Hon berättar att en ansökan ska ta sikte på något eller flera av de teman som finns i den strategiska forskningsagendan för livsmedel och möta näringslivets behov av ny kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Den som skickar in ansökan ska vara anställd vid universitet, högskola eller institut, men för att säkra att forskningen är behovsmotiverad ska även företag ingå i centrumbildningen. Det ställs också vissa krav på medfinansiering från företag och andra icke-akademiska parter som deltar i centret.

”Den här utlysningen ger stora möjligheter för livsmedelsindustrin att tillsammans med forskare och kedjans övriga aktörer inom primärproduktion, detaljhandel och restaurang/storkök bilda centrum kring de behov man gemensamt formulerat inom Sweden Food Arena. Därför kommer vi, tillsammans med Formas och Sweden Food Arena, att aktivt delta i att kommunicera information om utlysningen och på olika sätt underlätta för att många spännande ansökningar skapas”, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Utlysningen, som totalt omfattar 140 miljoner kronor, öppnar den 7 april och stänger den 3 september. Beslut om vem som får medel fattas den 18 november. Mer om utlysningen och dess utformning finns att läsa på Formas hemsida. Ansökan kan göras här.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!