Fördjupad information om regler för livsmedel med insekter

3 maj, 2021

Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning, Kontrollwiki, har nu utökats med information om livsmedel med insekter. Där finns allt som gäller för produktion, försäljning och kontroll av livsmedel med insekter under övergångsperioden i lagstiftningen om nya livsmedel.

I oktober förra året kom en dom i EU-domstolen om att livsmedel med vissa insekter omfattas av övergångsreglerna i lagstiftningen om nya livsmedel och därmed tillåts under en period, även i Sverige.

Insekter är nya livsmedel och får enligt lagstiftningen bara säljas om de blivit godkända. Inga insektsarter är ännu godkända som nya livsmedel, men ett beslut om mjölmask är nära förestående och många ansökningar om olika insektsarter granskas just nu av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Kontrollwiki (Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning) har nu uppdaterats med information om livsmedel med insekter. Där förklaras övergångsbestämmelserna, vilka insektsarter som omfattas och vilka regler som gäller för uppfödning, produktion, försäljning av livsmedel med insekter samt import och handel inom EU.

Texten tar också upp riskerna med insekter i livsmedel. Ett särskilt avsnitt handlar om märkning, där Livsmedelsverket ger särskilda rekommendationer för tilläggsmärkning på grund av risk för korsallergier. Det finns stor risk för att insekter orsakar korsallergi hos skaldjursallergiker. Därför rekommenderar Livsmedelsverket en tydlig märkning, bland annat en tilläggsmärkning om risken för korsallergi. Dessa rekommendationer gäller endast under övergångsperioden och att godkännanden av nya livsmedel kan ha särskilda märkningsvillkor.

Texten informerar också om kontrollansvaret för de olika leden i livsmedelskedjan. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av odling fram till avdödning av insekterna och kommunerna tar sedan över ansvaret från avdödningen och framåt.

Följande åtta insektsarter uppfyller villkoren i övergångsreglerna:

  • Mjölmask – Tenebrio molitor
  • Buffalolarv (lesser mealworm) – Alphitobius diaperinus
  • Hussyrsa – Acheta domesticus
  • Tropisk hussyrsa – Gryllodes sigillatus
  • Europeisk vandringsgräshoppa – Locusta migratoria
  • Ökengräshoppa – Schistocerca gregaria
  • Honungsbi, drönarpuppa – Apis mellifera
  • Svart soldatfluga – Hermetia illucens

Insekter – Kontrollwiki

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!