Importen av samtliga köttslag har minskat. Trenden med en minskad import har pågått under flera år nu, allra mest för griskött. Foto: Lena Clarin.

Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

2 september, 2019

Svenskarnas förbrukning av importerat kött minskar för tredje året i rad, det visar den Jordbruksverkets beräkning för första halvåret 2019.

Importen av samtliga köttslag minskade januari-juni 2019 jämfört med samma period 2018. Trenden har pågått under flera år och är starkast för griskött.

Samtidigt minskade den totala köttförbrukningen med 3,1 procent. Eftersom importen minskar i något snabbare takt än förbrukningen, ökar den svenska marknadsandelen och är nu 76,5 procent för griskött, 59,7 procent för nötkött, 26,6 procent för lammkött och 71,3 procent för matfågel.

Jordbruksverket tar upp flera händelser i omvärlden som påverkar utvecklingen på den svenska köttmarknaden. En svag svenska krona gör det mindre intressant att importera kött. Det omfattande utbrottet av afrikansk svinpest i Kina innebär att antalet grisar minskar kraftigt där. Det har lett till att många europeiska länder har ökat sin export av griskött till Kina, vilket ger ett minskat importtryck i Sverige. Handelskonflikten mellan Kina och USA har bland annat lett till att USA exporterar mer fodersoja till Europa.

Bränderna i Amazonas, Mercosur-avtalet och politiska beslut i Brasilien med koppling till jordbrukssektorn skapar debatt. Brasilianskt kött står normalt för cirka 40 procent av EU:s nötköttsimport, men minskade med knappt fem procent första halvåret 2019.

Efter förra sommarens torka, som ledde till foderbrist, ökade foderpriser och en ökad slakt av kor och får, ser nu Jordbruksverket goda förutsättningar för en ekonomisk återhämtning för jordbrukarna. Årets svenska spannmålsskörd är god och valutakursen är gynnsam då EU-stöden för 2019 ska fastställas.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!