Foto: Krav

Fler skulle köpa ekologiska livsmedel om priset var lägre

14 september, 2021

Endast en av fem konsumenter uppger att de i ganska eller mycket hög grad köper ekologiska livsmedel. Samtidigt skulle en majoritet, 76 procent, välja ekologiska alternativ om produkt, pris och varumärke var likvärdigt med andra varor. Högt pris är det största hindret för konsumenter att välja ekologiskt. Det visar en enkätstudie som Konsumentverket har låtit utföra.

Studien visar att en majoritet är positiva till ekologiska livsmedel, men endast en fjärdedel tycker det är viktigt att handla ekologiskt.

Det finns tydliga skillnader mellan olika konsumentgrupper. I gruppen studenter anger 27 procent att de i hög grad köper ekologiska livsmedel, jämfört med 19 procent bland yrkesarbetande och endast 15 procent bland pensionärer.

Studien visar att höga priser på ekologiska livsmedel ses som det överlägset största hindret av konsumenterna. 64 procent väljer ”för högt pris” som en anledning att inte köpa ekologiska livsmedel. Många väljer billigare alternativ eller livsmedel som är på erbjudande, vilket ekologiska livsmedel inte är lika ofta som icke-ekologiska. Även vanor gör att konsumenter väljer bort ekologiska livsmedel. Konsumenterna anser dessutom att det ekologiska utbudet är sämre än det icke-ekologiska. Det finns en misstro hos konsumenterna mot miljömärkningar och de saknar kunskap om vad märkningarna betyder.

”De flesta som väljer bort ekologiska livsmedel anger det höga priset som skäl. När man står i butiken och ska köpa morötter är det lätt att välja den billigaste produkten eller gå på ett lockande erbjudande. Även vana och bristen på ekologiskt utbud gör att konsumenter väljer bort ekologiska livsmedel”, säger Kristina Difs, utredare på Konsumentverket.

Personer som uppgett ett starkt miljöengagemang och en positiv attityd till ekologiska livsmedel ser de flesta hindren som mindre problematiska, men värderar dåligt utbud lika högt som de som har ett lågt miljöengagemang.

För att öka andelen ekologiska livsmedel i konsumenternas varukorgar behövs:

• Mindre prisskillnad mellan ekologiska och konventionellt producerade livsmedel.
• Större utbud av ekologiskt producerade alternativ.
• Ökad kunskap bland konsumenterna om vad olika märkningar innebär.
• Större tillit till märkningarna och till nyttan av ekologiskt producerade livsmedel.

Studien är en del i ett regeringsuppdrag som handlar om hinder för väl fungerande marknader och för hållbar konsumtion. Konsumentverket kommer att redovisa resultatet i en rapport till regeringen i november 2021.

Länk till faktabladet

Länk till uppdraget

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!