Hugo Wikström, Big Akwa i Härnösand, ser stora möjligheter för fiskodling i anslutning till massabruk.

Fiskodling på land ny möjlighet vid massabruk

14 januari, 2021

Framtidens matfisk ska odlas i symbios med massabruk, som i sin tur får näring till sina biofilter. Det är idén i entreprenören Hugo Wikströms företag Big Akwa i Härnösand, som satsar på ett pilotprojekt under 2021.

Big Akwas idé är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön.

Tekniken för landbaserad fiskodling har gått snabbt framåt under de senaste åren och Hugo Wikström har själv varit med och utvecklat Peckas Naturodlingar, som har ett liknande koncept med symbios mellan växthus och odling av regnbågslax.

Svenskarnas fiskkonsumtion är i dag 320 000 ton per år, varav 11 000 ton är inhemskt odlad fisk. Vid optimala förhållanden menar Hugo Wikström att en odlingsanläggning vid ett större massabruk skulle kunna producera 13 000 ton per år.

Under 2020 har han testat sina idéer och utvecklat konceptet inom ramarna för Forest Business Accelerator, som är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker. Fem utvalda startups har fått stöd och rådgivning för hållbara idéer som rör skogsindustrin och digitalisering.

”Det har varit väldigt bra, även för mig som är entreprenör sedan tidigare. Att få utveckla ideérna bakom Big Akwa tillsammans med RISE Processum och SCA har varit mycket givande. För mig som företagare har det varit nyttigt att dels få prata med andra, och dels att behöva sätta ner foten med min idé för att komma framåt”, säger Hugo Wikström.

Big Akwa kommer att jobba vidare med projektet för att verifiera tekniken. Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.

Magnus Viström, innovationschef på SCA, ser stor potential i Big Akwas idé:

”Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA.”

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!