Findus lanserar ny strategi för hållbarhet fram till år 2030

7 juni, 2019

Findus lanserar en ny hållbarhetsstrategi med konkreta målsättningar i linje med FN:s globala mål för en hållbar utveckling fram till år 2030.

Den nya hållbarhetsstrategin ”Vår väg mot en hållbar framtid” (Our Sustainable Path) lanseras i samband med att Findus Sverige presenterar sin hållbarhetsrapport för 2018. Hållbarhetsstrategin är koncerngemensam för Nomad Foods, som Findus ingår i, och innehåller konkreta målsättningar, som att all Findus odlade fisk ska vara ASC-märkt under 2020, alla grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis enligt Farm Sustainability Assesment (FSA) senast 2025 och matsvinnet i fabrik och logistikkedja ska halveras till 2030.

”Som livsmedelsproducent har vi på Findus stora möjligheter att göra skillnad för både planet och människa. Hur vi producerar och hanterar livsmedel avgör vilket avtryck vi gör på vår omvärld. Vi har i hållbarhetsstrategin valt att prioritera de områden där vi kan göra verklig skillnad. Vi ska helt enkelt göra mest där vår påverkan är som störst”, säger Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus.

Strategin knyter samman koncernens hållbarhetsarbete genom tre tydliga områden; Respektera planetens tillgångar, Bidra till en hälsosammare vardag, och Verka ansvarsfullt. Områdena refererar framförallt till följande av FN:s Globala mål för hållbar utveckling:

•Ingen hunger (nr 2)
•Hållbar konsumtion och produktion (nr 12)
•Hav och marina resurser (nr 14)
•Ekosystem och biologisk mångfald (nr 15)

”Med Findus 75-åriga erfarenhet av livsmedelsproduktion och lika många års arbete med miljön och framtiden i fokus kan vi tillsammans med våra europeiska kollegor bidra med stor kompetens kring hållbarhet. Den nya hållbarhetsstrategin hjälper oss stärka ambitionen inom koncernen och definiera gemensamma realistiska och tydliga mål som vi alla kan arbeta utifrån för att möta de globala hållbarhetsutmaningar vi alla står inför”, säger Maria Svantemark.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!