I filmen "Eat a Swede" medverkar bland andra skådespelaren Alexander Skarsgård. Foto: Livsmedelsföretagen

Filmen ”Eat a Swede” lyfter hållbar svensk matproduktion

18 november, 2021

Enligt Livsmedelsföretagen är det fullt möjligt att producera högkvalitativ mat till 10 miljarder människor på ett hållbart sätt. Om svenska livsmedelsproducenter får rätt förutsättningar kan de visa resten av världen vägen till hållbar produktion. Därför lanserar Livsmedelsföretagen den globala kampanjen ”Eat a Swede”.

År 2050 beräknar FN att världens befolkning kommer uppgå till 10 miljarder, det vill säga två miljarder fler än idag.

”Hur kan vi producera mat till 2000 miljoner fler och samtidigt minska klimat- och miljöpåverkan till så nära noll som möjligt? Den svenska livsmedelsindustrin har inte alla svaren men vi tror att vi har några av dem. Våra företag är världsledande när det gäller hållbarhet och mycket av det vi har gjort för att komma så här långt kan kopieras av andra. Men takten i omställningen till hållbar produktion måste öka och för att det ska hända behöver industrin rätt förutsättningar, både politiskt och ekonomiskt. Får vi det kan Sverige bli världens första land med en helt hållbar produktion av livsmedel”, säger Lars Appelqvist, styrelseordförande i Livsmedelsföretagen.

För att öka intresset kring frågan om hållbar livsmedelsproduktion har Livsmedelsföretagen spelat in en film med titeln ”Eat a Swede”, som lanserades 18 november. Tittaren får följa Erik Karlsson, en forskare och entreprenör som drivs av en vision om att producera och sälja kött framodlat på celler från svenskar. I en av filmens scener försöker Erik övertyga Alexander Skarsgård, en av Sveriges mest kända skådespelare, att donera celler för odling.

”Det krävs någonting annorlunda för att nå igenom bruset och annorlunda väcker alltid känslor. Men vi tror att de flesta förstår att vi gör det här med glimten i ögat och med ett gott syfte. Vi vill att fler, i synnerhet unga människor, upptäcker hur spännande och viktigt det är att arbeta med livsmedel så att vi kan lösa den här utmaningen ännu fortare. Vi hoppas också att ”Eat a Swede” kan bli startskottet för en diskussion om hur vi med gemensamma krafter kan förverkliga omställningen till hållbar produktion”, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen vill lyfta fyra åtgärder som behövs för att påskynda den svenska omställningen till hållbar livsmedelsproduktion:

• Öka lönsamheten för lantbrukare och livsmedelsproducenter
• Satsa på livsmedelsforskning och innovation
• Öka tillgången till kompetent personal
• Trygga elförsörjningen i hela landet

”Det här är stora åtgärder som kommer kräva mycket resurser, planering och samarbete. Därför föreslår vi även att regeringen tillsätter en dedikerad livsmedelsminister som kan ta ett helhetsgrepp och driva de här frågorna med kraft. Den svenska livsmedelsförsörjningen är alldeles för viktig för att inte ha en egen minister på heltid. Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra produktionen hållbar. Lyckas vi med detta i Sverige kan vi visa vägen för resten av världen”, säger Björn Hellman, VD i Livsmedelsföretagen.

Filmen ”Eat a Swede” kan ses här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!