Färskt bröd en viktig hållbarhetsfråga för Pågen

24 juni, 2020

Pågens hållbarhetsarbete utgår från de områden där man har störst möjlighet att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Två viktiga fokusområden är satsningen på svenska råvaror och så färska brödleveranser som möjligt för att bidra till minskat matsvinn.

Studier visar att 84 procent av konsumenterna vill ha dagsfärskt bröd och att den viktigaste drivkraften när man handlar bröd är att det är färskt och nybakt. Pågen har två bagerier där man bakar på natten för att kunna leverera brödet nybakt på morgonen. För att öka leveranserna av dagsfärskt bröd än mer, byggde Pågen under 2019 ut bageriet i Malmö och investerade i Europas mest moderna bagerilinje.

Färskt bröd är en viktig hållbarhetsfråga, vilket bygger på att:

  • ju färskare brödhylla, desto mindre returer från butik av bröd som inte blivit sålt
  • ju färskare bröd konsumenten köper hem från butik, desto mindre svinn – närmare 70 procent slänger bröd om det upplevs torrt eller gammalt
  • färskt bröd har ca 20 procent lägre klimatavtryck än bröd som varit frysta men som säljs tinade i butik.

”Det är viktigt att minska matsvinnet både i butik och i hemmen, och vägen dit är färskt bröd. Att kunna baka och leverera mer färska bröd är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Ju färskare bröd vi levererar till butikerna, desto färskare blir brödhyllan och mindre svinn uppstår – både i butik men också i hemmet. För ju färskare ett bröd är då man köper hem det, desto längre tid har man på sig att äta upp det innan det upplevs torrt och slängs”, berättar Anders Carlsson Jerndal, VD på Pågen.

Bröd är en av de kategorier som flest hushåll i Sverige handlar i butik. Pågen arbetar med en affärsmodell tillsammans med de svenska dagligvarukedjorna, där Pågen tar fullt producentansvar. Det innebär att Pågen inte bara bakar bröden, utan också levererar till butik, sköter om brödhyllan och tar tillbaks de bröd som inte blivit sålda. Till sist ser man till att de osålda bröden hamnar i ett kretslopp och återvinns på ett så hållbart sätt som möjligt.

”Vår affärsmodell innebär att vi inte bara levererar färska bröd till butik, utan också ansvarar för att optimera brödhyllan. Det gäller att hitta en balans så att konsumenten hittar det de söker, samtidigt som antalet osålda returbröd ska minimeras. Men fullservicemodellen har visat sig vara det mest hållbara sättet att hantera en brödkategori på. Marknadsdata visar nämligen att fullservicemodellen genererar klart färre returer i förhållande till såld volym, än både butiksbakat bröd och annat bröd som butikerna själva hanterar”, säger Anders Carlsson Jerndal.

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!