Chips är ett av de livsmedel som innehåller mest industriellt framställt transfett.

EU-gemensamma regler om transfett skyddar chipsätare

17 maj, 2019

Nu gäller samma gränsvärde för transfett inom hela EU. De nya reglerna innebär att max två procent av det fett som finns i ett livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det är samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet har haft sedan 2009.

Transfetter har bland annat kopplats till höjda halter av det onda LDL-kolesterolet och minskade halter av det goda HDL-kolesterolet i blodet, vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

”Vi är mycket nöjda med de nya reglerna. Livsmedelsverket har länge arbetat för EU-gemensamma regler som begränsar mängden transfett i alla livsmedel, även de som inte kan nyckelhålsmärkas”, säger Eva Warensjö Lemming, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett, som kakor, kex och chips. Enligt WHO innebär ett acceptabelt intag att högst en procent av energiintaget kommer från transfetter.

De nya reglerna trädde i kraft den 15 maj, men livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta att säljas till den 1 april 2021.

De nya reglerna gäller inte naturligt transfett som bildas i kött och mjölk från idisslande djur, utan bara det transfett som framställs industriellt genom delvis härdning av flytande växtoljor. Svenska livsmedelsföretag har sänkt mängden industriellt framställt transfett kraftig, medan importerade livsmedel innehåller högre halter.

Studier tyder på att det inte spelar någon roll för hälsan, om transfettet är industriellt framställt eller om det kommer från kött eller mjölk. Det viktiga är att den totala mängden är så låg som möjligt.

Relaterade