Ett hållbart matsystem för framtida generationer

18 maj, 2020

En ökad andel hållbar växtbaserad mat, en svenskare matloop och ett mångfaldsjordbruk är de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan och uppnå ett mer hållbart matsystem. Det visar en ny rapport från Ica.

Med hjälp av ledande experter och befintlig forskning har Ica ringat in de största förändringsområdena för den svenska matkonsumtionen och identifierat de största möjligheterna för att nå ett mer hållbart matsystem.

Rapporten ”Matrevolutionen – Ett hållbart matsystem för framtida generationer” identifierar de tre viktigaste förändringsområdena: ett mångfaldsjordbruk, en svenskare matloop samt en ökad andel hållbar växtbaserad mat.

”Ica har länge arbetat hårt med hållbarhetsfrågor, till exempel med insatser för att främja svenskt jordbruk i samarbete med LRF, leverantörskrav och klimatmärkta recept. Utifrån klimatkrisen och de allvarliga hoten mot våra ekosystems funktion, behöver vi göra ännu mer. Genom att dela med oss av den här rapporten och öppet visa vilka områden som vi vill skapa förändring inom, hoppas vi kunna öka samarbetet med andra inom livsmedelskedjan och skapa ännu större förändring”, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica.

Ett av de starkaste verktygen för att minska matsystemets miljö- och klimatpåverkan är att öka andelen växtbaserad kost.

Icas tar nu nästa steg i arbetet med att öka andelen svenskt inom kött och mejeri till att även omfatta växtbaserad mat. Ett ändrat konsumtionsmönster räcker dock inte, även produktionen måste utvecklas för att minska miljöpåverkan och ge jordbruket ytterligare mervärden, vilket kräver samverkan, menar Ann-Katrin Tottie.

”De tre förändringsområdena som rapporten identifierar kommer att ligga till grund för utvecklingen av våra produkter framåt, vi ska satsa på de insatser som får störst positiv påverkan på kortast tid för ett hållbart matsystem. Men för att åstadkomma förändring måste vi jobba tillsammans. Vi och övriga aktörer i livsmedelsbranschen behöver fokusera på lösningar, där hoppas vi att vår rapport kan vägleda i den gemensamma kraftsamling som krävs.”.

Länk till rapporten

Relaterade