Bekämpningsmedlet klorpyrifos påträffas framför allt i citrusfrukter, som citroner.

Efsa omvärderar riskerna med ett vanligt bekämpningsmedel

12 augusti, 2019

Efsa omvärderar riskerna med bekämpningsmedlet klorpyrifos, som framför allt påträffas i citrusfrukter. Medlet är inte godkänt i Sverige men i 20 andra EU-länder. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Klorpyrifos är ett av världens mest använda insektsmedel i frukt- och grönsaksodlingar, framför allt citrusodlingar, och har tidigare ansetts ofarligt i doser under gränsvärdet. Nu har Efsa gjort en ny bedömning av riskerna på uppdrag av EU-kommissionen och fastslår att det inte finns någon nivå som är säker, bland annat när det gäller skador på nervsystemet. Den nya bedömningen uppges bygga på en vetenskaplig artikel av två svenska forskare.

Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen säger till Svenska Dagbladet att djurstudier visar att ämnet är akut giftigt och orsakar skador i fosters utveckling. Klorpyrifos har i epidemiologiska studier även kopplats till risk för lägre IQ hos barn. EU:s nuvarande godkännande av bekämpningsmedlet löper ut i början av 2020.

Klorpyrifos är inte tillåtet vid ekologisk odling. Åtta av EU:s medlemsländer har stoppat eller aldrig godkänt användning av klorpyrifos: Sverige, Danmark, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Slovenien och Tyskland.

Källa: Svenska Dagbladet

Relaterade