Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar

1 October, 2021

Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar, enligt en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI). Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045.

Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) har idag 57 deltagare, som tillsammans står för närmare 84 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 80 procent.

”Resultaten i årets rapport visar på steg i rätt riktning. Vår klimatpåverkan per liter dryck är låg och har minskat sedan första rapporteringen för verksamhetsåret 2018”, säger Anna-Karin Fondberg, VD för Sveriges Bryggerier.

Bakom minskningen ligger investeringar i fossilfria energibränslen, klimatsmartare förpackningar och effektivare transporter.

En nyhet i DKI:s klimatrapport för 2020 är fyra övergripande mål fram till 2030:

  1. 100 % resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  2. 100 % resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
  3. 100 % förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
  4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling

”Vilka de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir vet vi ännu inte, men både företag och beslutsfattare i Sverige, EU och globalt pratar om en grön omstart. Det gör även deltagarna i DKI. Genom vårt gemensamma initiativ vill vi inspirera och sporra varandra till att fortsätta hålla hållbarhet högt på agendan”, säger Sara Norell, direktör för Sortiment, Inköp & Varuförsörjning på Systembolaget.

DKI bildades av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”. Tillsammans arbetar branschkollegor både enskilt och gemensamt för att minska sin klimatpåverkan. Initiativtagarna har utvecklat ett rapporteringsverktyg så att både stora och små aktörer ska kunna medverka. Alla Systembolagets leverantörer kan ansluta sig till initiativet. Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045. Första mätningen genomfördes 2019 avseende verksamhetsåret 2018.

DKI:s klimatrapport för 2020 kan laddas ner här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!