”Vi är i början på vår gemensamma resa mot en dryckesbransch utan klimatpåverkan och vi kommer att dela med oss av våra framsteg under vägen. Vi vill vara transparenta och hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val”, säger Magdalena Gerger, VD på Systembolaget. Foto: Systembolaget

Dryckesbranschen går samman för en minskad klimatpåverkan

20 februari, 2020

Dryckesbranschens Klimatinitiativ har som mål att branschen ska vara klimatneutral 2045. Nu visar den första gemensamma klimatmätningen att förpackningar och transporter är de största orsakerna till branschens klimatavtryck.

”För att vi ska nå klimatmålen i Agenda 2030 måste vi som bransch arbeta tillsammans. I Dryckesbranschens Klimatinitiativ har vi hittat en bra form för detta. Här är vi inte konkurrenter utan bara goda branschkollegor som jobbar tillsammans och inspireras av varandra för att minska vårt klimatavtryck”, säger Anna-Karin Fondberg, VD för Sveriges Bryggerier.

Initiativets första gemensamma rapport, som avser verksamhetsåret 2018, visar att 77 procent av branschens klimatpåverkan kommer från förpackningar, vilket ligger i linje med hur det ser ut för flera andra branscher.

Transporter står för ca 20 procent av de indirekta utsläppen. Många av företagen som har deltagit i rapporteringen har redan påbörjat omställningen till mer klimatsmarta transportmedel, men det finns utvecklingspotential inom området.

99 procent av företagens energianvändning är fossilfri, det vill säga kommer från till exempel vatten- och vindkraft.

”Flera av företagen som deltar i initiativet har redan idag ett ambitiöst klimatarbete. Många arbetar dedikerat med frågan och är engagerade i att ha så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Fokus för oss framåt är att sätta konkreta mål för förpackningar och transporter samt att stötta varandra, stora som små aktörer i branschen, att integrera hållbarhet i våra affärsmodeller fullt ut”, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

35 företag deltog i klimatmätningen, vilket utgör 74 procent av Systembolagets försäljningsvolym. Mätmetoden som har använts är Green House Gas Protocol och rapporten innefattar inte klimatavtryck från odling.

Dryckesbranschens Klimatinitiativs bildades 2017 av Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Systembolaget med visionen: ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.” Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045. Idag är 45 dryckesföretag med i Initiativet.

Ta del av rapporten på Sveriges Bryggeriers hemsida

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!