Det ska bli lättare att göra rätt för företag i livsmedelskedjan

10 februari, 2020

Just nu utvecklar Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket en ny tjänst som ska förenkla för företag i livsmedelskedjan. Tjänsten, som än så länge är en prototyp, kommer att finnas på verksamt.se

Med den nya tjänsten behöver företagaren bara registrera sina uppgifter en gång för att lämna uppgifter och söka tillstånd. Tjänsten kommer också att informera om status på företagens ärenden och förmedla återkoppling från myndigheter och kommuner till företagen. Dessutom skickar tjänsten notiser om viktiga händelser som berör företaget, till exempelvis om ett tillstånd behöver förnyas.

”Tanken är att företagarna slipper hålla reda på vilka myndigheter de ska ha kontakt med, och i vilken ordning de behöver kontakta dem, för att starta och driva en viss verksamhet. Mötet med oss myndigheter ska vara så enkelt och effektivt som möjligt”, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Tjänsten bygger på de övergripande checklistor för att starta vattenbruk och biodling som redan nu finns på den myndighetsgemensamma plattformen verksamt.se. Checklistorna ger företagaren en bra överblick över startprocessen.

I december 2019 fick Tillväxtverket ett nytt uppdrag inom livsmedelsstrategin som handlar om att förenkla för företag i hela livsmedelskedjan. Detta ska ske genom att utveckla nya tjänster på verksamt.se.

”Vi vill fortsätta det goda samarbetet mellan bransch och berörda myndigheter och göra verklighet av tjänsten inom ramen för det nya uppdraget som vi fått. Tanken är att tjänsten ska byggas ut allteftersom och att fler branscher i livsmedelskedjan ska inkluderas efterhand”, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Slutrapport – Uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan

Checklistor för att starta och driva vattenbruk samt biodling

Uppdrag 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin

Relaterade