Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne.

DEBATT – Skånska bönder har inget att skämmas för

30 augusti, 2019

Hjälp istället för stjälp, så ger vi er lösningen på hur man ska producera mat klimatsmart och hållbart, skriver Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne i det här debattinlägget.

Nyligen släppte FN:s klimatpanel, IPCC, en rapport som i korthet handlar om jord- och skogsbrukets påverkan globalt. Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer, bland annat att jord- och skogsbruket måste förändras radikalt och att människor bör äta mer vegetarisk kost och mindre kött.

Många debattörer i svenska medier har valt att blanda ihop det globala och det lokala perspektivet. De negativa globala aspekterna av jord- och skogsbruket har övervägt. Få, om ens några, klimatfördelar som det svensk jord- och skogsbruket bidragit med, har nämnts. Istället användes uttrycket ”bondeskam”. Vad betyder det? Ska vi som producerar mat till befolkningen nu skämmas?

IPCC:s rapport rör sig på en global nivå och visar att mycket behöver göras på ett hållbarare sätt. Så är det, men när det gäller de förhållanden som råder i Sverige är rapporten överdrivet negativ. Det svenska jord- och skogsbruket är annorlunda. Fakta från Naturvårdsverket visar att de gröna näringarna – företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser – i Sverige har minskat sina utsläpp av växthusgaser och effektiviserat användningen av energi, vatten och gödning. Produktionen har ökat samtidigt som användningen av kväve och fosfor har minskat. Bindningen av koldioxid från svenskt jord- och skogsbruk har ökat med 27 procent sedan 1990. Det är någonting att vara stolt över. Sverige är ett föregångsland när det gäller livsmedelsproduktion.

Jag får erkänna att min ryggmärgsreflex när jag såg den ensidiga bevakningen kring IPCC-rapporten, och hörde om ”bondeskam”, var ganska primitiv: ”De får väl fixa sitt eget käk och sin egen skogsråvara så kan vi sälja till någon som uppskattar oss”. Men jag besinnade mig. Jag vet att det finns många som vill oss bönder väl.

Skånska bönder har inget att skämmas för. Vi har en effektiv, klimatsmart och miljövänlig produktion. Om det är någon som ska producera mer mat och mer skogsråvara (samtidigt sommer koldioxid binds) till världens växande befolkning så är det vi.

Och när det gäller kött: På våra breddgrader är djurhållning en naturlig del av kretsloppet. Djuren bidrar till livsviktig biologisk mångfald och med deras hjälp går det att hålla landskap öppna och njuta närproducerade råvaror. Djurens gödsel ger näring och bättre bördighet åt det vi bönder odlar, som grönsaker, spannmål och raps. Sverige har dessutom striktare djurskyddslagar och smartare djurhållningssystem än många andra länder, vilket minimerar behovet av antibiotika. Det tydligaste beviset är kanske att svenska bönders djurhållning väcker intresse utomlands. Flera länder, bland annat Kina, har skickat delegationer hit för att lära sig av det goda svenska exemplet.

LRF Skåne har ett tydligt budskap till landets konsumenter: Våra medlemmar ligger längst fram i utvecklingen när det gäller ett hållbart och klimatsmart jord- och skogsbruk. Vi producerar redan mer klimatsmart och hållbart än de flesta andra länder. Men vi kan förstås alltid bli ännu bättre. Svenska jord- och skogsbrukare vill producera mer, med ännu mindre miljöpåverkan. Men då behövs samhällets uppbackning och ekonomiska förutsättningar genom varaktig lönsamhet. Hjälp istället för stjälp, så ger vi er lösningen på hur man ska producera mat klimatsmart och hållbart.

Hans Ramel
Ordförande LRF Skåne

 

Relaterade