Nu är det dags för uppdatering av NNR 2012

23 augusti, 2019

Nu går startskottet för uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna, NNR, som beskriver vilka matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver.

NNR har uppdaterats regelbundet sedan 1980. Senaste gången var 2012 och nu är det alltså dags igen, skriver Livsmedelsverket.

”Det kommer ny forskning om mat och hälsa hela tiden och det är viktigare än någonsin att titta på det samlade underlaget”, säger Hanna Eneroth, nutritionist på Livsmedelsverket och medlem i arbetsgruppen för NNR 2022.

Ett första steg är att identifiera vilka näringsämnen som ska studeras särskilt noga. Fram till 31 oktober 2019 går det att föreslå vilka ämnen som ska utvärderas i detalj. Alla kan lämna in förslag, men det krävs en motivering som baseras på relevans och vilka vetenskapliga data som finns.

”Vi tar in dessa synpunkter för att få ett så bra underlag som möjligt till revideringen, och för att göra det tydligare varför vissa frågeställningar prioriteras”, säger Hanna Eneroth.

Ett hundratal forskare i de nordiska länderna ska gå igenom aktuell forskning inom nutritionsområdet. Arbetet ska göras med stor öppenhet och det ska tydligt framgå hur slutsatser och resultat bygger på de vetenskapliga underlagen.

”Det är viktigt för förtroendet för våra näringsrekommendationer att man kan följa hur underlagen tagits fram”, säger Hanna Eneroth.

Arbetet bygger på att nordiska forskare engagerar sig som experter i projektet. På webbplatsen nedan finns all information om NNR och alla utlysningar för deltagande i projektet tillgänglig. Senare under hösten 2019 öppnar en intresseanmälan för forskare som vill bidra i arbetet.

Arbetet med uppdateringen påbörjas 2019 och leds från Norge. Livsmedelsverket har två representanter i arbetsgruppen och en representant i styrgruppen. Den nya uppdateringen beräknas vara klar år 2022.

Läs mer på Helsedirektoratets webbplats

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!