Danone och ProViva utvecklar nya fermenterade drycker

27 augusti, 2021

Danone och ProViva driver projektet Fermarom, som utvecklar fermenterade drycker av frukter och bär som annars skulle slängts. Att använda all producerad frukt minskar matsvinnet och kan skapa nya avsättningsmöjligheter för frukt- och bärproducenter.

”Det känns kul att vi kan arbeta nära de lokala fruktodlarna och ta tillvara frukt som är av hög kvalitet men som annars hade kasserats på grund av rena skönhetsfel. Det är en vinst för alla, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att få fram en välsmakande fermenterad dryck till svenska konsumenter så att vi alla kan hjälpas åt att använda mer av de äpplen som produceras. Danone har en mycket stor erfarenhet inom fermenterade livsmedel och ProViva är ju delvis fermenterad havre, så det är bra att vi kan använda denna expertis för ett nytt applikationsområde”, säger Martin Antonsson, forskning och utveckling för ProViva i Norden.

Utvecklingsprojektet Fermarom leds av ProViva AB i samarbete med Högskolan Kristianstad, e-Sense Sweden AB, Balsgård Foodtech AB och Stiftelsen Ideon Agro Food med stöd av Europeiska struktur- och investeringsfonderna och Jordbruksverket. Projektet syftar till att skapa nya avsättningsmöjligheter för frukt- och bärproducenter samt incitament för att ta tillvara frukt av sämre kvalitet. Målet är att ta fram en fermenterad aromrik dryck gjord på svensk äppelråvara som vanligtvis annars sorteras eller väljs bort vid plockning. Projektet kommer att avslutas under 2022.

”Varje äppelsort har en karaktäristisk aromprofil som kan förstärkas och förändras genom fermentering. Genom att utgå ifrån svenska äppelsorter och lämpliga jäst- och bakteriestammar kan nya alkoholfria drycker med unika smaker utvecklas. Här finns en stor outnyttjad potential”, säger Kimmo Rumpunen, forskare vid SLU och konsult vid Balsgård Foodtech.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!