Charlotta Szczepanowski är kvalitets- och hållbarhetschef på Coop Sverige.

Coop sätter nya ambitiösare mål för klimatarbetet

21 December, 2021

Halvering av utsläppen av växthusgaser från Coops egen verksamhet och 25 procents minskning av klimatpåverkan från maten som Coop säljer till år 2026. Det är två av Coops nya klimatmål.

Coop höjer ambitionen för sitt arbete för minskad klimatpåverkan med fyra övergripande klimatmål. Målen satta i linje med Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader validerade och har godkänts och validerats av Science Base Targets.

”Att erbjuda hållbart producerad mat i en verksamhet med så litet klimatavtryck som möjligt är en strategisk prioritering för Coop. Vi har i många år arbetat målmedvetet för att succesivt minska klimatutsläppen från vår verksamhet. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare med nya klimatmål som spänner över hela Coops verksamhet. Vi har satt utmanande mål som ska minska klimatutsläppen från vår egen verksamhet men även påverka våra leverantörer och våra varor i butik”, säger Charlotta Szczepanowski, kvalitets- och hållbarhetschef på Coop Sverige.

Coop har analyserat klimatutsläppen i verksamhetens hela värdekedja – från produktion av varor till transport, lagerhållning och försäljning i butik och online. Den allra största klimatpåverkan kommer från tillverkningen, därefter kommer avfall i butik och lager, förpackningar samt transporter.

”Vi ska fortsatt minska vår klimatpåverkan inom alla områden men vi kommer framöver att lägga extra fokus på där vi gör störst skillnad, nämligen inom vilka varor vi säljer. I och med lanseringen av hållbarhetsdeklarationen tidigare i år har vi redan påbörjat vårt samarbete med våra leverantörer för att sänka hållbarhetsavtrycket på varorna i butik. Det samarbetet kommer att bli än viktigare framåt. Hållbarhetsdeklarationen är också ett av våra sätt att göra det enklare för våra kunder att äta mer hållbart”, säger Charlotta Szczepanowski.

Coops nya klimatmål omfattar utsläpp som sker inom alla butiker, terminaler, kontor, transport, inom onlinehandel samt när produkter produceras. Samtliga mål ska uppnås till 2026. Basåret är 2019.

• 50% minskning av utsläpp av växthusgaser från egen verksamhet, som omfattar el, värme och köldmedia i butiker, lager och kontor. All el ska även vara förnybar.
• 25% minskning av utsläpp av växthusgaser från Coops indirekta verksamhet, exempelvis transporter, avfall, tjänsteresor och reklamutskick.
• 67% av Coops leverantörer ska ha satt egna klimatmål i enlighet med Science Based Targets senast 2026.
• 25% minskning av klimatpåverkan från den mat som Coop säljer. Detta mål mäts i kilo koldioxidekvivalenter per kilo produkt.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!