Coop och HKScan satsar på unga nötköttsproducenter

22 februari, 2021

Coop och HKScan vill stötta svenska lantbrukare och ge dem möjlighet att utöka sin verksamhet, genom att tillsammans sponsra 20 lantbrukare runt om i Sverige för inköp av avelstjurar. Målsättningen är att de ska ha möjlighet att växla upp sin produktion av nöt och utöka besättningarna av dikor på gårdarna.

En annan del av projektet är att erbjuda rådgivning och utbildning till lantbrukarna då flera av de utvalda är unga och har verksamhet under utveckling.

”Medelåldern för svenska lantbrukare blir allt högre och därför är det viktigt att värna återväxt och underlätta för kommande generationer att våga satsa långsiktigt. Svenskt kött har flera unika värden inom djurvälfärd och miljö, som är viktiga att stödja och som våra medlemmar och kunder efterfrågar”, säger Majsan Pense, inköpsansvarig för kött på Coop.

Coop och HKScan skriver i ett gemensamt pressmeddelande:

”Vi tror att hållbarhet, djuromsorg och bidrag till biologisk mångfald kommer att bli ännu mer centrala värden framöver. Vi tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vill säkra framtidens produktion och tillgång. Dessutom ser vi en möjlighet att bidra till att stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket”.

”Vi är glada över den här möjligheten att tillsammans med Coop stötta inhemsk köttproduktion och på det sättet bidra till att säkra den framtida tillgången på svenskt kött. Vi tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vikten av en god självförsörjningsgrad har blivit tydligare än någonsin under det senaste året. Tillsammans vill vi medverka till att säkra produktion och tillgång samt stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket”, säger Torbjörn Lithell, försäljningsdirektör

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!