Coops nya klimatmål påverkar även leverantörerna

25 februari, 2021

Coops nya klimatmål är satta i linje med Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och görs inom ramen för det internationella samarbetet Science Based Targets.  

Coop har genomfört en grundlig analys av klimatutsläppen som uppstår i verksamhetens hela värdekedja; från produktion av varor till transport till försäljning i butik och online. Den allra största klimatpåverkan kommer från tillverkningen av livsmedel och övriga varor, avfall i butik och lager, förpackningar samt transporter.

”Produktionen av de livsmedel och andra varor som Coop säljer bidrar absolut mest till vår klimatpåverkan. Därför väljer vi nu att även sätta mål om att våra leverantörer ska ha klimatmål och att klimatavtrycket från vårt sortiment av mat ska minska. Det betyder att vi ska fortsätta förbättra vårt sortiment så att det innehåller varor med lägre klimatpåverkan men också utbilda våra kunder i hur mat och klimat hänger ihop”, säger Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige.

I den nya hållbarhetsdeklaration som släpps i april 2021 kommer Coop att kunna följa och säkerställa att de nya klimatmålen nås utan att andra hållbarhetsaspekter, som exempelvis övergödning eller bristfällig djuromsorg, försämras.

De nya klimatmålen omfattar utsläpp som sker inom alla butiker, terminaler, kontor, transport, inom online-handel samt när produkter produceras. Målen är beslutade av Coops styrelse och har skickats in till organisationen Science Based Target för godkännande. Viss justering i målen kan komma att ske efter dialog med Science Based Target innan de slutligen godkänns.

Coops nya klimatmål:

• 25 procents minskning av klimatutsläpp från egen och indirekt verksamhet till år 2025 (jämfört med 2019). Inom detta mål ryms exempelvis uppvärmning, elanvändning och kyla vid butiker och lager, egna transporter samt matsvinn inom Coops verksamhet.

• 67 procent av Coops omsättning ska år 2025 vara på varor där leverantörerna har satt klimatmål enligt Science Based Targets för sin egen verksamhet.

• 25 procents minskad klimatpåverkan från Coops sortiment av livsmedel till år 2025, mäts genom klimatparametern i Coops hållbarhetsdeklaration (lanseras i april 2021).

Science Based Target Initiative är ett internationellt samarbete mellan UN Global Compact, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project. De företag och organisationer som sätter klimatmål inom ramen för Science Based Target åtar sig att uppfylla Parisavtalets mål om att inte öka jordens medeltemperatur med mer än 1,5 grader. För att kunna sätta mål inom Science Based Target behövs en genomgång av företagets utsläpp genom hela värdekedjan.

Mer om Coops hållbarhetsdeklaration

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!