Coop köper danska Salling Groups Netto-butiker i Sverige

13 maj, 2019

Coop har tecknat ett avtal om att köpa Nettos 163 svenska butiker av danska Salling Group. Netto-butikerna ska på sikt stöpas om till Coop.

Affären innebär att Coop Butiker & Stormarknader AB köper Netto Marknad Sverige AB, som driver samtliga Nettobutiker i Sverige. Avtalet omfattar även de 2000 anställda i Netto Marknad Sverige AB.

Coop Butiker & Stormarknader driver 240 av Coops 650 butiker, främst i Stockholm, Mälardalen, Östergötland och västra Skåne. Netto, som grundades 1981, är en del i Salling Group, en dansk koncern som driver butiker, e-handel och restaurangverksamhet. Den första Netto-butiken i Sverige etablerades 2002.

”I Salling Group är vi mycket nöjda med affären, som gör att vi kan koncentrera investeringarna på färre marknader och ytterligare fokusera vår verksamhet till förmån för kunder i Danmark, Polen och Tyskland, säger Per Bank, VD i Salling Group.

Affären ska enligt planerna genomföras under sommaren och förutsätter ett godkännande från Konkurrensverket. Butikerna kommer under en övergångsperiod att drivas under Nettos varumärke men successivt stöpas om till Coop-butiker med ett bredare sortiment av matvaror, bland annat ett brett sortiment av hållbarhetsmärkt mat.

Relaterade