Foto: Svenska Ägg

Coop fasar ut burhönsägg i sina egna produkter

29 mars, 2019

2015 slutade Coop att sälja ägg från burhöns i alla sina butiker. Nu kommer även burhönsägg som ingrediens i de egna varorna att fasas ut.

Nästa år ska alla produkter under Coops egna varumärken vara fria från burhönsägg. Det är en av händelserna som lyfts fram i Coops års- och hållbarhetsrapport för 2018. Förutom beslutet att fasa ut alla ägg från burhöns lyfts följande händelser fram i rapporten:

  • Ny strategi för Coop och en ny samverkansmodell mellan varuförsörjningsbolaget och butiksdriften
  • Försäljningen ökade till 38,8 miljarder kronor
  • Alla Coops egna fiskdiskar har certifierats enligt krav från MSC och ASC
  • Coops försäljning av vegetariska proteiner och måltidslösningar ökade med 20 procent
  • Coops ekologiska varumärke Änglamark relanserades och många nya produkter planeras de kommande åren
  • Coop har via insatser, bland annat insamlingar och pantmaskinernas Biståndsknapp, samlat in cirka 25 miljoner

Rapporten kan laddas ner här:

Relaterade