Coops app visar matens hållbarhetsavtryck

28 april, 2021

Scanna streckkoden på den vara du ska köpa – och få fram varans hållbarhetsavtryck utifrån tio områden. Coops hållbarhetsdeklarationer finns nu på över 10 000 varor.

Genom att scanna streckkoden på en vara med hjälp av apparna Coop och Scan and Pay får kunden information om varans avtryck utifrån tio olika områden, som rör klimat, miljö och samhälle. Hållbarhetsdeklarationen har en skala mellan ett och fem inom varje område. Ju lägre siffror en vara har, desto lägre hållbarhetsavtryck bedöms varan ha.

Coop har under två år utvecklat metoden att redovisa matvarors hållbarhetsavtryck utifrån erkänd forskning och officiella data. Utifrån tio olika områden, som risken för påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden, visas en varas påverkan på klimat, miljö och samhälle. Hållbarhetsdeklarationen redovisas i form av ett diagram.

Hållbarhetsdeklarationens syfte är att hjälpa kunderna att äta mer hållbart, men också att styra utvecklingen av Coops sortiment.

”Med hållbarhetsdeklarationen får vi ett helt nytt sätt att se på mat. Nu kan vi ge tydligare information till våra kunder, och vi får också ett inköpsverktyg för att tillsammans med våra leverantörer succesivt förflytta vårt sortiment mot ett mindre hållbarhetsavtryck”, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhets- och kvalitetschef på Coop Sverige.

Fakta om Coops hållbarhetsdeklaration:

• Coops tio områden i hållbarhetsdeklarationen bygger på Hållbar Livsmedelskedjas urval av tio aspekter för hållbara produkter, vilka i sin tur utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF.

• Utifrån de tio områden som ingår i hållbarhetsdeklarationen använder vi erkänd forskning och officiella data för att klassificera produktionsländer och/eller råvaror och skapar hållbarhetsdeklarationer för varorna. Modellen utgår från råvarornas ursprungsland (primärproduktion) och till viss del utifrån var förädlingen skett. Utfallet graderar för de flesta områden, en risk för negativ påverkan. Där vi haft möjlighet har certifieringar också vägts in.

• De tio områdena är: Klimat, Biologisk mångfald, Bördighet, Vatten, Bekämpningsmedel, Övergödning, Djuromsorg och antibiotika, Arbetsförhållanden, Lokalbefolkning, samt Lagefterlevnad och spårbarhet.

• Regelverket, som tagits fram av Coop, som visar beräkningsmodell, källor och metod finns öppet att läsa för alla. Regelverket revideras regelbundet i takt med att forskningen går framåt och nya användbara källor för data blir tillgängliga.

• Med hjälp av apparna Coop och Scan and Pay kan man scanna varans streckkod och få fram hållbarhetsdeklarationen. Senare i år kommer hållbarhetsdeklarationen även göras tillgänglig på coop.se.

Mer information finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!