Cloetta outsourcar tillverkningen av nötter i Helsingborg

19 augusti, 2020

Cloetta har beslutat att stänga sin produktion av nötter i Helsingborg i början av 2021 och outsourca tillverkningen till en tredjepartsleverantör.

I Cloettas fabrik i Helsingborg bearbetas och förpackas nötter under varumärken, som Nutisal och Parrots. Nötter spelar en viktig roll i Cloettas portfölj och är ett viktigt tillväxtsegment, eftersom nötmarknaden förväntas växa proportionellt snabbare än konfektyr under de kommande tio åren.

”Tredjepartsleverantören har valts ut efter en noggrann process där vi har utvärderat ett stort antal leverantörer och deras förmåga att fokusera på säkerhet, kvalitet och leverans. Genom outsourcingen kommer vi att kunna förbättra vår konkurrenskraft och vårt erbjudande inom nötsegmentet, samtidigt som vi får tillgång till nya teknologier. Det innebär även att vi kan effektivisera vår egen produktion genom att fokusera på kategorier, där vi internt har en bred kunskap och expertis”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD och koncernchef för Cloetta.

Fabriken i Helsingborg planeras att stängas i början av 2021 och de hyrda lokalerna återgår till ägaren. Totalt kommer 25 arbetstillfällen att beröras och förhandlingar har inletts med de lokala fackliga organisationerna för att stödja de anställda.

”Att stänga en fabrik är inget lätt beslut och vi kommer att stödja våra medarbetare i deras process att hitta nya arbeten. Vi är dock verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad och måste därför hela tiden se över hur vi kan driva förbättringar i vår verksamhet”, säger Henri de Sauvage-Nolting.

Beslutet väntas ge en årlig besparing på upp till 10 miljoner kronor och medför cirka 15 miljoner kronor i omstruktureringskostnader, varav ungefär hälften är icke kassaflödespåverkande. Nötsegmentet stod för 4 procent av Cloettas totala omsättning under 2019.

 

 

 

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!