City Gross installerar solceller på utvalda butiker

30 augusti, 2021

City Gross satsar på egenproducerad solel. I ett första skede byggs under hösten solenergianläggningar på två utvalda butiker. Det betyder en besparing på 25 procent av elförbrukningen för varje butik.

Bergendahls Food har skrivit ett ramavtal med Swede Energy gällande elköp från solceller placerade på City Gross-butikernas tak. Detta är den första affären i en 3-parts lösning där City Gross kommer att köpa grön el från solcellsanläggningar som kommer att ägas och förvaltas av Castellum och byggas och underhållas av Swede Energy.

Bergendahls Food köper redan hundra procent förnyelsebar energi i form av vattenkraft till butiker och lager. City Gross butiker, som är relativt nybyggda med snåla aggregat, tar dessutom hand om spillvärmen till uppvärmning av butiken. Med solceller förväntas butikerna kunna producera så mycket som 25 procent av sin egen förbrukning.

”Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Solceller är ett miljövänligt komplement, i form av ren och grön el som ”tillverkas” på plats. De producerar också som mest el under sommaren, samma period som våra butiker förbrukar som mest, så det är en perfekt kombination”, säger Anders Wennerberg, VD för City Gross Sverige.

I det första skedet kommer två anläggningar att byggas på City Gross butiker i Linköping respektive Jönköping. Varje anläggning förväntas producera cirka 250 000 kWh som kommer att matas in i butiken och förbrukas där.

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!