Från vänster: Per E Davidson, styrelseordförande BMG TRADA Certifiering och ProSanitas Certifiering, Jacob Faergemand, VD Bureau Veritas Norden, Charlotte Davidson, VD ProSanitas Certifiering, Anna Broekman, VD HS Certifiering och Mats Halling, styrelseordförande HS Certifiering.

Certifieringsföretag inom livsmedel går samman

16 april, 2019

HS Certifiering, Bureau Veritas Sverige och ProSanitas Certifiering går ihop. De är alla verksamma inom livsmedelsbranschen och skriver i ett gemensamt pressmeddelande att sammangåendet är ett led i konsolideringen av den ackrediterade certifieringsbranschen inom livsmedel i Sverige.

Charlotte Davidson är VD i ProSanitas Certifiering, som har kunder främst från förädlingssidan och framåt i livsmedelskedjan. Tillsammans med HS Certifierings VD Anna Broekman och Bureau Veritas Nordens VD Jacob Faergemand ser hon till kundnyttan och möjligheterna för svenska livsmedelsföretag att bli starkare inom kvalitet.

”Vi har valt våra partners med omsorg. Bureau Veritas är världens ledande certifieringsföretag och HS Certifiering finns över hela landet och hela livsmedelskedjan. Tillsammans tillför vi svensk livsmedelsbransch kompetens, resurser och kundservice”, säger Charlotte Davidson.

HS Certifiering, med kunder i Sverige, Danmark och Finland och ett 15-tal kontor över hela landet, har sedan 2017 ett samarbete med Bureau Veritas.

”Bolagen kompletterar varandra. Genom förvärvet stärker vi vår position som stabil svensk leverantör av certifieringstjänster till nytta för kunder och aktörer i svensk livsmedelsnäring, leverantörskedjor och måltidsservice”, säger Anna Broekman, VD i HS Certifiering som förvärvar aktierna i ProSanitas Certifiering.

Bureau Veritas är världens ledande certifieringsorgan med 80 000 kunder i över 100 länder drygt 100 000 utfärdade certifikat.

”Det är vårt mål att tillsammans med våra partners hjälpa företag både i Sverige och internationellt med rätt service i hela livsmedelskedjan”, säger Jacob Faergemand, VD för Bureau Veritas Norden.