Carlsberg Sveriges Plastlöfte ska minska klimatpåverkan

27 januari, 2021

Carlsberg Sverige lanserar ett Plastlöfte, med tydliga mål för att minska plastanvändningen och nedskräpningen av plast i naturen. I ett första steg ska Carlsberg Sverige minska företagets klimatpåverkan med upp till 60 procent per förpackningsslag som omfattas av plastlöftet.

”Vi vill minska den totala mängden ny fossil plast och ha noll plastspill. Plasten vi sätter på marknaden ska samlas in, återvinnas och kunna återvinnas igen, med optimala cirkulära plastflöden. Så lyder vårt nya Plastlöfte”, säger Peter Hammarstedt, VD på Carlsberg Sverige.

De första stegen i Carlsberg Sveriges plastlöfte innebär att introducera:

• 50 % återvunnen plast i PET-flaskor för läsk och vatten år 2022
• 100 % återvunnen plast runt multipack för aluminiumburk år 2022
• 100 % återvinningsbara förpackningar år 2025

Dessa mål kommer att minska Carlsberg Sveriges klimatpåverkan med upp till 60 procent per förpackningsslag. Dessutom fortsätter Carlsberg att konvertera PET-portföljen till att innehålla en ännu högre andel återvunnen plast, samt att medverka till att branschen når 90 procents återvinningsgrad för PET-flaskor och burkar inom ramen för Returpack, senast år 2025.

”Det pågår ett stort arbete med att kartlägga all plast som används i verksamheten. På våra primär- och sekundärförpackningar ska andelen återvunnet material öka, på sikt upp till 80-100 procent, vi vill hitta rätt balans mellan andel återvunnet material och cirkulära plastflöden. Vi tittar också på förnybara lösningar för att ersätta den fossila plasten, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef på Carlsberg Sverige.

Den långsiktiga visionen är att hela Carlsberg Sveriges verksamhet ska vara klimatneutral 2045. 2030 ska företaget ha noll plastspill och ett cirkulärt system för plasthantering samt maximal insamling av alla förpackningar.

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!