Carlsberg Sverige spar 15 000 mil om året med ett nytt lager

14 januari, 2020

Carlsberg Sverige har tecknat ett sexårigt hyresavtal med SLP, Swedish Logistic Property, för ett nytt externlager i nära anslutning till bryggeriet i Falkenberg. Inflyttningsdatumet är 1 januari 2021.

Det nya lagret, som omfattar 20 000 kvadratmeter, kommer att bidra till både lägre koldioxidavtryck, högre flexibilitet och bättre service till kund. Det skriver Carlsberg Sverige i ett pressmeddelande.

”Med det nya externlagret kan vi effektivisera våra logistikflöden på ett mycket positivt sätt, där det korta avståndet mellan bryggeriet och lagret avsevärt kommer att minska transporterna längs E6-an med 15 000 mil årligen. Detta ligger helt i linje med Carlsberg-koncernens ambitiösa hållbarhetsprogram, Together Towards Zero”, säger Anders Siboni, Customer Supply Chain Direktör, Carlsberg Sverige.

”Närheten och att vi ges möjlighet till att konsolidera vårt behov av externlager, gör också att vi ges möjlighet till utökad flexibilitet och service mot kund.”

Together Towards Zero är Carlsberg-koncernens hållbarhetsprogram, där företaget ska nå noll inom fyra områden: Koldioxidutsläpp, vattenspill, oansvarig konsumtion och olyckskultur. Målsättningen är att Carlsberg-koncernen ska vara koldioxidneutralt i egen verksamhet till 2030. Företaget ska även minska sitt ekologiska koldioxidavtryck över värdekedjan med 30 procent fram till 2030. Här är fokus bland annat förpackningar och transporter.

Hösten 2017 blev Carlsberg Sverige det första bryggeriet i Sverige som är koldioxidneutralt från energiförsörjningen. Carlsberg Sverige gick med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige hösten 2018 och är aktiv medlem i Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som drivs av Systembolaget, Sveriges Bryggerier och Sveriges Vin- och Spritleverantörer.

Relaterade