Foto: Carlsberg

Carlsberg Group minskar vattenanvändningen

7 oktober, 2019

Carlsberg Group investerar för att halvera vattenanvändningen på Fredericiabryggeriet i Danmark. Investeringen innebär även att 90 procent av det förbrukade vattnet på bryggeriet kommer att kunna återanvändas. Samtidigt kommer energianvändningen att minskas med 10 procent.

År 2017 lanserade Carlsberg det globala hållbarhetsprogrammet ”Together Towards ZERO”. Sedan dess har ambitionen varit att närma sig noll både vad gäller koldioxidutsläpp och vattenspill på bryggerierna. Målet är att halvera vattenanvändningen i ölprocessen innan år 2030.

Fredericiabryggeriet i Danmark är först ut med att få en helt ny vattenåtervinningsanläggning som kommer att minska den genomsnittliga vattenanvändningen från 2,9 liter vatten per liter öl, till 1,4 liter vatten per liter öl. Det innebär att bryggeriet blir det första som i princip har lyckats eliminera vattenspillet.

Tack vare anläggningens förmåga att producera biogas och återanvända cirkulerande varmvatten beräknas dessutom bryggeriets energianvändning att minska med tio procent.

”Detta är ett stort och nödvändigt steg för oss i arbetet mot vårt mål om att eliminera vattenspillet på våra bryggerier. Genom att återanvända 90 procent av vattnet i bryggprocessen, kommer Fredericiabryggeriet att halvera den genomsnittliga mängden vatten som används under ölbryggningen. Tack vare detta kommer vi att ha nått längre än de mål vi satt till 2030”, säger Philip Hodges, EVP, Integrated Supply Chain, Carlsberg Group.

Den moderna vattenåtervinningsanläggningen är skapad i samarbete med DRIP (the Danish partnership for Resource and Water Éfficient Industrial food Production).

”Vattenåtervinningsanläggningen på Carlsbergs bryggeri representerar ett innovativt förhållningssätt till säker återanvändning av processat vatten. Projektet introducerar nya teknologier som gör vattenförbrukningen mer hållbar genom den långa traditionen av samarbete mellan danska miljö- och livsmedelsmyndigheter och ledande danska universitet”, säger Søren Nøhr Bak, expert på teknikföretaget Niras.

 

Relaterade