Bristande kontroll av e-handel med ekologiska nötter och teer

14 augusti, 2019

Bara 20 av 38 undersökta e-handelsföretag som säljer ekologiska nötter och teer är anslutna till rätt kontrollorgan. Det är resultatet av den svenska delen i en internationell insats mot livsmedelsfusk.

Totalt kontrollerades 42 ekologiska livsmedel hos 38 olika företag som säljer ekologiska nötter och teer. Företagen är slumpvis utvalda och 16 myndigheter deltog i kontrollerna, som utfördes i samband med en internationell insats mot livsmedelsfusk mellan december 2018 och april 2019.

Företag som säljer ekologiska livsmedel via distanshandel, som e-handel via Internet, måste vara anslutna hos ett kontrollorgan specialiserat på kontroll av ekologisk produktion.

”Många konsumenter är beredda att betala lite extra för att få ekologiska livsmedel. Kontrollen ska övervaka att företagen följer reglerna, så att det som säljs som ekologiskt verkligen är det”, säger Aron Lindén, statsinspektör på Livsmedelsverket.

När en kontrollmyndighet upptäcker att ett företag inte är anslutet till ett kontrollorgan ska det rapporteras till Livsmedelsverket, som då kan fatta beslut om en sanktionsavgift. Det är inte alla kontrollmyndigheter medvetna om. Resultatet kan därför bli att vissa företag får betala en sanktionsavgift, medan andra inte behöver göra det, skriver Livsmedelsverket.

”Kontrollen ska vara likvärdig. Därför är det viktigt att alla företag får samma förutsättningar och att överträdelser hanteras lika oavsett var i landet företaget finns”, säger Aron Lindén.

I Sverige finns sju privata kontrollorgan som är godkända att kontrollera och certifiera förädling och import av ekologiska livsmedel. De kontrollerar att de företag som producerar ekologiska livsmedel eller importerar ekologisk mat från länder utanför EU följer lagstiftningen som styr hur ekologisk mat ska tillverkas och märkas.

Kontroll av ekologisk mat

Relaterade