Köttdisk i stormarknad. Foto: Viktor Wrange, SLU

Blandade åsikter om klimatmärkning av köttprodukter

12 maj, 2020

Klimatmärkning är ett politiskt styrmedel som kan användas för att påverka konsumenters livsmedelsinköp. Enligt en ny studie tycks de flesta konsumenter inte ha något emot klimatmärkning av köttprodukter. En tredjedel vill dock inte alls veta hur klimatet påverkas av deras inköp och somliga undviker aktivt klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende.

Forskare från AgriFood Economics Center – ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet – har undersökt hur konsumenter reagerar när olika köttprodukter är märkta med hur mycket de påverkar klimatet. Resultaten har nu redovisats i en vetenskaplig artikel, men också i en populärt skriven ”policy brief” på svenska.

Studien, som bygger på en enkätundersökning och ett inköpsexperiment, visar bland annat att de flesta konsumenter inte har något emot klimatmärkningen, men att så många som en tredjedel inte alls vill veta hur klimatet påverkas av deras inköp.

”Många konsumenter försöker undvika klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende”, förklarar Anna Edenbrandt, forskare vid SLU och en av författarna bakom studien.

Studien visar dock att, även de som inte vill veta vilken klimatpåverkan deras inköp har ändå ändrar sitt inköpsbeteende när de påtvingas informationen.

”En effektiv klimatmärkning ska därför vara svår att undvika och finnas på alla produkter. En frivillig märkning där produkter som är klimatvänliga märks får mindre effekt”, säger Anna Edenbrandt.

Samtidigt visar studien att klimatmärkningen har störst inverkan på dem som vill agera hållbart – och att de flesta av dessa individer faktiskt vill få klimatinformation när de handlar.

Artikeln i sin helhet

 

Relaterade