Restprodukter från tillverkning av spannmålsbaserade livsmedel, socker, matolja och biodrivmedel är goda komplement till mjölkkornas vallfoder. Illustration: Johanna Karlsson

Biprodukter kan ersätta soja och spannmål i foder till mjölkkor

15 maj, 2020

När mjölkkor utfodras med mycket spannmål och bönor som komplement till vallfoder äter de mer potentiella livsmedel än vad de producerar i form av mjölk. Men om spannmål och bönor ersätts med biprodukter, som betfiber, drank, rapsmjöl och kli, så producerar korna mycket mer livsmedel än vad de äter. Det visar Johanna Karlsson i en doktorsavhandling från SLU.

Johanna Karlsson har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt möjligheterna att utfodra mjölkkor helt utan spannmål, soja och andra fodermedel som kan användas till människor, och istället utnyttja proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och från bioenergiproduktion i kombination med gräs/klöver-ensilage.

”Min slutsats är att kor kan producera mycket mjölk även när de utfodras sådant som människor inte äter, och att detta bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion”, säger Johanna Karlsson.

Mängden biprodukter som passar som kofoder kommer dock inte att räcka till om vi fortsätter att utfodra korna med mycket kraftfoder. Ett annat sätt att öka nettoproduktionen av livsmedel är därför att begränsa kraftfodergivan och låta mjölkkorna äta mer gräs och klöver.

”Mjölkkor som utfodrades med lägre givor av biprodukter och mycket ensilage producerade mycket mjölk utan att vikt och hull påverkades negativt”, säger Johanna Karlsson.

Vallodling (gräs och klöver) är bra för miljön på flera sätt, då det ökar kolinlagringen i marken och därmed är bra för klimatet och jordens bördighet. Det är också en gröda där det används lite bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs.

”Med minskade mängder kraftfoder ställs högre krav på ensilaget. Ensilage innehåller mycket fibrer och ofta mindre energi och protein än kraftfoder, men om man skördar vallen tidigt är det möjligt att få ett ensilage som innehåller mycket energi och protein”, säger Johanna Karlsson.

Länk till avhandlingen (pdf)

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!