Biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet på Arlas gårdar

18 juni, 2020

Arla tar nästa steg i sin ”biogasrevolution” med fyra nya biogasdrivna lastbilar och sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. Biogas som produceras av gödsel från Arlagårdarna innebär att klimatavtrycket från korna blir mindre men även att samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel.

I juni 2019 drog Arla igång sin biogasrevolution. Målet är att minska klimatavtrycket från gårdarna och att bli en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle, där biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna.

Biogas, som framställs av biomassa, till exempel kogödsel och källsorterat hushållsmatavfall, består till största delen av metan och kan användas som ett fossilfritt drivmedel till bussar, lastbilar och även inom industrin.

Gödseln från Arlaägarnas gårdar motsvarar cirka 54 miljoner liter diesel – om all gödsel skulle tas tillvara. Arla Sveriges egna brandade tunga transporter är redan fossilfria och drivs till stor del på RME och HVO. Nu har Arla inlett ett skifte till biogasdrift av sina lastbilar och siktar på att 30 procent av mjölktankbilarna ska köra på biogas om tre till fem år, vilket motsvarar cirka 650 000 mil per år.

”För att biogasproduktionen ska bli en revolution så krävs både investeringar av bönderna för att producera biogas men även att det finns en efterfrågan. När vi nu tar lastbilarna i drift så innebär det att vi bygger efterfrågan på biogas. Vi sluter inte bara det ekologiska ekosystemet utan även det ekonomiska”, säger Patrik Hansson, VD i Arla Sverige.

”Arla i Sverige var den första stora transportören med tung trafik som ställde om till 100 procent fossilfria egna transporter. Vi var tio år före regeringens målsättning. Idag finns det kommuner men även privata kunder som ställer krav eller önskemål på att leveranserna ska ske fossilfritt. Dessa krav uppfyller vi sedan något år tillbaka och vi ligger långt före våra konkurrenter.”

Genom att biogasanläggningarna ligger i närheten av gårdar och mindre samhällen runt om i landet blir slutresultatet ett lokalproducerat fossilfritt drivmedel som kan användas istället för importerade fossila drivmedel. För att få upp en större volym och dela på investeringar går bönder samman och driver biogasanläggningar.

”Regeringen aviserade i veckan gröna kreditgarantier där staten går in och tar en stor del av risken vid miljö- och klimatinvesteringar där biogasproduktion är ett av dessa områden. Vi tror att detta är precis rätt väg att gå. Det behövs långsiktiga finansieringsmöjligheter för bönderna och en riskfördelning i samhället”, säger Jonas Carlgren, mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

2030 ska hela Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Jonas Carlgren menar att biogasproduktion från lantbruket kan bli en viktig del av lösningen.

”I princip så måste Sverige få fram lika mycket fossilfri energi som den svenska vattenkraften producerar idag. Biogasproduktion från lantbruket kan bli en viktig del av lösningen. Bönder som investerar i biogasproduktionen deltar i omställningen av Sverige till ett fossiloberoende land.”

Rapport om Arlas biogasrevolution

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!