27 procent i gruppen 18-29 år kan tänka sig att äta enbart växtbaserat för klimatets skull. Foto: Oatly

Bara varannan svensk bryr sig om matens klimatpåverkan

5 september, 2019

Två av tre svenskar är oroade över klimatförändringarna och 4 av 10 säger att de lever mer hållbart idag än vad de gjorde för ett år sedan. Ändå uppger 47 procent att de inte bryr sig om matens klimatpåverkan. Minst brydd är man i Skåne och Blekinge.

Under året har Sifo och Novus undersökt svenskarnas livsstil och inställning till klimatet på uppdrag av Oatly. Livsmedel står för omkring en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp, men trots pågående klimatdebatt bryr sig bara varannan svensk om vilken klimatpåverkan maten de äter har. Men det finns tydliga skillnader i landet. Minst bryr man sig i Skåne och Blekinge, medan stockholmarna är mest medvetna. Det skiljer sig även mellan kön och olika åldersgrupper. Kvinnor och unga bryr sig generellt mer om matens klimatpåverkan än män och de som är mellan 50 och 64 år.

63 procent av svenskarna tycker att de har en hållbar livsstil, framför allt de som bor i norra Mellansverige.

Anna Åhnberg, hållbarhetsspecialist på Oatly, menar att kopplingen mellan vad vi äter och dricker och våra utsläpp måste bli tydligare för fler.

”Där har vi i livsmedelsindustrin ett stort ansvar – det måste bli enklare för människor att göra hållbara val.”

För att klara FN:s klimatmål skulle varje svensk behöva minska sina utsläpp från 10 till max ett ton CO2e per år. 45 procent kan tänka sig att ändra sina kostvanor i största allmänhet för klimatets skull, men bara 15 procent kan tänka sig att helt sluta äta kött. 60 procent kan heller inte tänka sig att dra ned på mejeriprodukter. Även här är intresset större hos kvinnor och unga. 27 procent i gruppen 18-29 år kan tänka sig att äta enbart växtbaserat för klimatets skull.

När svenskarna får välja tre åtgärder de är beredda att göra för klimatets skull hamnar maten först på fjärde plats:

 1. Att återvinna mitt avfall: 64%
  2. Att konsumera mindre generellt sett: 40%
  3. Att sluta köpa plastprodukter: 39%
  4. Att i mindre grad konsumera livsmedel med hög klimatpåverkan: 29%
  5. Att oftare välja alternativa transportmedel istället för bilen: 25%
  6. Att flyga mer sällan: 24%
  7. Välja grön el: 21%
  8. Avstå från att skaffa barn/skaffa färre barn: 7%

Här finns mer detaljerad statistik från undersökningen

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!