Caroline Berg är styrelseordförande i Martin & Servera och Axel Johnson.

Axel Johnson tar över hela Martin & Servera

6 november, 2019

Axel Johnson, som idag äger 70 procent av Martin & Servera, köper resterande 30 procent av familjen Oldmark och blir ensam ägare till företaget.

2011 gick de två familjeägda restaurang- och storköksgrossisterna Martin Olsson och Servera samman och bildade Martin & Servera. Efter sammanslagningen har bolaget expanderat både inom offentlig sektor och privat restaurangverksamhet, där man idag är största leverantör till den svenska marknaden.

Caroline Berg, styrelseordförande i Martin & Servera och Axel Johnson, säger att Axel Johnson vill fortsätta på den inslagna vägen och är stolt över Martin & Serveras fokus på kvalitet, hållbarhet och på att förenkla kundernas vardag och affär:

”Under de senaste åren har Martin & Serveras verksamhet breddats ytterligare genom bland annat flera förvärv av specialistbolag och etablering av nya tjänster och verksamheter, vilket gör oss till en ännu mer komplett samarbetspartner till Sveriges restauranger och storkök. Framåt ser vi att digitaliseringen ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten genom att arbeta smartare, resurseffektivare och bli ännu bättre på att förstå och ge service till våra kunder.”

Martin Oldmark var ordförande i Martin & Servera mellan 2011-2018:

”När vi tillsammans med Axel Johnson skapade Martin & Servera så var familjeföretagandet och långsiktigheten en viktig förenande faktor. När vi nu lämnar som ägare, så är vi glada över Martin & Serveras starka utveckling och ledande position på marknaden, men också över att det även framöver kommer att vara ett svenskt familjeägt bolag, där affärsmässighet alltid förenas med långsiktighet och ansvarstagande.”

Affären förutsätter ett godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Finland. Parterna är överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Relaterade